Evaluering af den samlede undervisning og selvevaluering 2023

 

Evaluering af den samlede undervisning og selvevaluering

 

Undervisningsevaluering 2023

Vi har i 2022-23 haft ekstra fokus på undervisning medborgerskab og naturfag i hustimeregi. Vi er klart lykkedes med at styrke kvaliteten af vores undervisning i disse fag. Navnlig har det fungeret god med vores tværfaglige uger som virkelig har været en succes. Vi fortsætter modellen med undervisning i hustimeregi, og vil videreudvikle på de tværfaglige uger.

Bestyrelsens selvevaluering i forhold til værdigrundlag 2023

Bestyrelsen har i samarbejde med ledelse og lærere besluttet at ændre organisering og indhold af undervisning i udslusning.
Vores udslusning hedder fremadrettet Fenskær Plus. Det var tidligere en afdeling af skolen med deres eget regelsæt. Nu er det en linje, som eleverne kan tilvælge, og de vil fortsat være elever i det hus de startede skoleforløbet i.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego