Fenskær Efterskole

Billedkunst

Undervisningen foregår primært i et meget veludstyret billedkunstlokale, hvor der er vaske- og gruppeborde samt god gulvplads til at udfolde sig. I billedkunst er undervisningen ofte bygget op omkring et emne, hvor eleverne arbejder enten individuelt eller i små hold. Undervisningen kan også foregå udenfor, hvor omgivelserne og naturen indgår som inspirationskilde.

Eleverne skal udtrykke sig gennem billeder

Værkstedet billedkunst skal med alt, hvad det indeholder, bidrage til elevens positive selvfortælling og tro på sig selv. Det er samtidig vigtigt, at elevernes billedmæssige udtryksmuligheder udvikles således, at eleverne får mulighed for at udtrykke tanker, følelser og ord gennem det billedskabende arbejde.
Det er målet for værkstedet billedkunst, at:

  • styrke elevernes praktiske/kreative og sociale færdigheder.
  • eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse
  • på en rig og nuanceret måde at bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel.
  • eleverne i arbejdet med plane, rumlige og elektroniske billeder tilegner sig viden og indsigt og får lyst til og grundlag for at udtrykke sig i og med billeder.
  • eleverne får lyst til at udtrykke sig gennem billedkunsten, både i undervisningen og i fritiden.

 

Indholdet i undervisningen spænder bredt

Undervisningen har afsæt i forskellige temaer, hvorfra der arbejdes i forskellige
billedelige udtryk. Undervisningen medvirker til, at eleverne udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Der arbejdes løbende med individuelle undervisningsplaner samt evaluering.
Der lægges desuden vægt på fælles samtaler om processen således, at eleverne lærer at udtrykke sig mundtligt og reflektere over egen og andres proces samt lærer at give pg modtage positiv kritik.
De faglige indlæg i form af f.eks. teknikker og brug af redskaber vil forsøgsvis inddrages, når der er behov for det således, at eleverne er motiverede for at lære det.
Undervisningen omfatter dels billedfremstilling og billedaflæsning samt billedkommunikation. Discipliner som farvelære, øvelse i at arrangere udstillinger og opstillinger af elevernes arbejder indgår naturligt i undervisningen. Desuden indgår fremvisning af kunstbilleder og kunstnere i form af dias og f.eks. besøg på museer og udstillinger.
Der arbejdes primært med tegning, maling, grafik, gips, skulptur, tryk og blandform. Der
arbejdes i skolens værksted og i naturen.
Der skal være plads til fordybelse, og det overordnede emne er fælles, men der vil blive lagt stor vægt på differentiering, og forløbet tilpasses den enkelte elev undervejs i processen – herunder vægtes den fælles og den individuelle samtale højt og skal være en integreret del af undervisningen.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego