Fenskær Efterskole

Dansk

Undervisningen i dansk foregår i et stort, lyst lokale. Lokalet er indrettet med to store fælles arbejdsborde. Ved siderne er placeret tre afskærmede arbejdspladser med stationære computere. IT-lokalet samt biblioteket ligger placeret ved siden af dansklokalet, og der er ligeledes mulighed for via en foldedør mellem dansk- og IT-lokalet at gøre arbejdsmiljøet/-rummet større. Der er en lærer og otte elever på værkstedet. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev.

Eleverne styrkes i dansk

Det er målet for danskundervisningen, at:

  • den enkelte elev udvikler sin læsefærdighed gennem sproglig opmærksomhed,
  • den enkelte elev udvikler sine evner til og muligheder for at udtrykke sig skriftligt
  • den enkelte elev får gode arbejdsvaner
  • den enkelte elev opnår og styrker sociale kompetencer som accept af andre, hjælpsomhed og samarbejde.
  • styrke den enkelte elevs alsidige udvikling

Eleverne får en varieret undervisning

Det tilstræbes at lave en varieret og hensigtsmæssig fordeling mellem klasseundervisning, gruppearbejde og individuel undervisning. Der opstilles i samarbejde med eleven individuelle faglige mål. Computerens mange muligheder indarbejdes som et integreret hjælpemiddel i undervisningen.
Den enkelte elev vil i undervisningen blandt andet arbejde med at udvikle sine læsefærdigheder, lære at debattere forskellige emner samt lære at argumentere, dokumentere og begrunde små tekster.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego