Matematik / Natur-teknik

Matematik, som du kan bruge til noget

På Fenskær har vi en praktisk tilgang til alle fag, også matematikken.

Der vil i undervisningen være konkrete og mere boglige materialer at arbejde med.

Der er den individuelt baseret matematikundervisning med dels traditionelle materialer og dels med konkrete materialer afhængigt af den enkelte elevs behov. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes niveau. Der er også den alternative matematik, hvor spil, puslespil, bygning med forskellige materialer fx geometriske figurer og Lego er i fokus.

Eleverne vil – afhængigt af det individuelle niveau, lære de fire regningsarter, arbejde med måling, tid, statistik, geometri og andre emner inden for matematikken. Eleverne vil i den alternative matematikdel blive udfordret til at bryde egne grænser for, hvad de kan. De vil ligeledes blive udfordret til at samarbejde i relationer og med aktiviteter, der indebærer tab-og-vind og tæt samarbejde. Undervisningens indhold tager udgangspunkt i fælles mål for mellemtrinnet/overbygningen.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego