Fenskær Efterskole

Metal

Undervisningen foregår i skolens metalværksted, som er indrettet med svejsekabiner, slibe- og skærekabine samt individuelle arbejdsstationer. Værkstedsundervisningen foregår i hold på max otte elever. Alle elever på værkstedet gennemfører det lovpligtige kursus.

 

De håndværksmæssige færdigheder udvikles

Det er målet for metalundervisningen, at:

  • den enkelte elev udvikler sine håndværksmæssige færdigheder gennem praktisk arbejde med materialer, arbejdsmetoder og teknikker.
  • den enkelte elev lærer om de arbejdsmiljøaspekter, der er en naturlig del af værkstedet, herunder støjgener, farlige stoffer og arbejdsstillinger.
  • den enkelte elev udvikler sine sociale kompetencer gennem samarbejde med andre elever og ved at indgå i den håndværksprægede kultur, der er på værkstedet.
  • den enkelte elev oplever succes på værkstedet, styrker troen på, at ”jeg kan også lære noget” og derigennem udvikler et mere positivt livssyn og selvopfattelse.
  • den enkelte elev arbejder med sammenhængen mellem arbejdsindsats og produktkvalitet. Udholdenhed og håndværksmæssig indstilling, kontra dårligt arbejde/sjusk og ligegyldighed.

 

Opgaver efter elevernes ønsker

Den praktiske undervisning tager udgangspunkt i selvformulerede eller lærerstillede opgaver, i egne skitser, tegninger eller billeder, alt efter den enkelte elevs ønsker, lyst og

kunnen. Det valgte design/produkt gennemgås af lærer og elev, og der udarbejdes en arbejdsplan med skitser og mål, og herefter snakkes metoder og teknikker igennem.

Der arbejdes rigtigt meget med valg af design og fordybelse i eget produkt, at gøre sig umage med sit arbejde, at eleven kommer til at opleve stolthed over sin arbejdsindsats og det design/produkt, arbejdet resulterer i. Det er centralt i arbejdet på værkstedet, at den enkelte elev lærer at stole på sig selv og lærer at anvende den læring, han/hun har tilegnet sig gennem undervisningen.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego