Fenskær Efterskole

Gartneri

Undervisningen foregår både udendørs og indendørs. Der er et teorilokale, som rummer
mange aspekter fra naturfag samt et udeareal med bede, diverse frugttræer og et stort
væksthus. Der er plads til gruppearbejde og individuel fordybelse. I forlængelse af køkkenet er der et orangeri, hvor der dyrkes ikke hervoksende planter fx fersken, citron og kiwi. I forbindelse med de førnævnte bygninger findes forskellige redskabsrum til diverse redskaber, maskiner og værktøjer.

Eleverne lærer at anvendelse af planter betaler sig

Det er målet for gartneri, at:

  • eleverne i et trygt og forpligtende fællesskab indføres i og udvider deres interesse og forståelse samt anvendelse for planter, afgrøder og økosystemer.
  • skabe undervisningssituationer, hvor eleven oplever sig selv som ”vellykket” – som en, der laver noget rosværdigt.
  • undervise eleverne i årets gang i haven, tidspunkter for forskellige gøremål, undervisning i vedligeholdelse og små reparationer, herunder en forståelse for at passe på tingene.

Gennem praktisk arbejde med planter og gennem undervisning i faserne i planternes udvikling samt arbejdet med de færdige produkters anvendelsesmuligheder søges det at skabe forståelse for, at det kan ”betale” sig at lave eller skabe produkter til eget brug i dagligdagen.

Eleverne lærer om planternes verden

Undervisningen er først og fremmest tilrettelagt ud fra en lærefaglig/pædagogisk vinkel og ikke ud fra kommercielle interesser. Undervisningen i gartneriværkstedet er baseret på undervisning i planternes formering i forhold til frø og stiklinger. Herudover dyrkes der frilandsplanter fx porrer, græskar, kål og løg. I drivhusene dyrkes bl.a. blomster, tomat og agurk. Tilrettelæggelse af, hvilke planter og hvornår de forskellige afgrøder dyrkes, er indeholdt i undervisningen. Plantepleje indgår som et naturligt aspekt. Vedligeholdelse og oprydning er ligeledes et nødvendigt arbejdsområde i undervisningen omkring væksthusene. Inden for de nævnte områder tilbydes opgaver af forskellige sværhedsgrader afpasset efter den enkelte elevs forudsætninger, formåen, grænser og ønsker. Det er nødvendigt, at eleverne lærer at løse problemerne i den rækkefølge, da det kan være svært at forudsige, hvordan naturen/planterne reagerer. Der lægges i den
forbindelse vægt på, at eleverne undervises i arbejdets gang året rundt i gartneri og jordbrug.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego