Fenskær Efterskole

Textil

Textil har sit udgangspunkt i et velindrettet værksted, hvor der arbejdes både teoretisk

og praktisk. Textillokalet er et stort, lyst lokale med tilhørende depot samt vådrum. I lokalet er der gode muligheder for at arbejde både individuelt, i mindre grupper eller som et samlet hold. Der er arbejdsborde i forskellige højder samt enkeltmandsborde, som fortrinsvis bruges, når der arbejdes ved symaskinerne. Derudover tages der på ture ud af huset for at besøge relevante udstillinger og foretage indkøb af materialer.

 

Eleverne skal opleve succes

Det er målet for textil-værkstedet, at:

  • eleverne i et trygt og forpligtende fællesskab udvider interessen for textile materialer, så de bliver motiveret for indlæring af grundlæggende fremstillingsteknikker samt får en viden om de redskaber og materialer, faget anvender. Gennem arbejdet med forskellige materialer skal det tilstræbes, at eleverne efter bedste evne kan arbejde frit, personligt, eksperimenterende og kreativt med såvel brugsting som ting af mere dekorativ art, f.eks. billeder.
  • eleven kommer til at opleve succes ved at mestre et håndværk.
  • eleven oplever det givende at kunne fordybe sig i processen og senere kunne bruge denne oplevelse til at skabe sig et rigere og mere indholdsrigt voksenliv.
  • styrke elevens evne til fordybelse, koncentration og vedholdenhed.

 

Eleverne udfordres både fagligt og socialt

Opgaverne i undervisningen udvælges, så de udfordrer den enkelte elev både fagligt og socialt og på den måde skaber basis for udvikling. Der arbejdes både med individuelle og fælles opgaver. De individuelle opgaver tager udgangspunkt i elevens forudsætninger og interesser, hvor undervisningen søger at udfordre eleven med stigende sværhedsgrad i opgaverne. Den enkelte opgave planlægges i samarbejde med eleven, og det tilstræbes at fremme såvel fagligheden som det frie kreative udtryk. Inspirationen til opgaverne kan f.eks. hentes fra udstillinger, mode, kunst, tidsskrifter, trends, oplæg fra underviseren osv. Undervisningen foregår i praksis ved, at eleven, ud over en mundtlig instruktion, konkret

vises, hvordan opgaven skal gribes an og udføres. Herefter arbejder eleven selvstændigt med opgaven og afprøver de pågældende teknikker, naturligvis med mulighed for hjælp og støtte. Der lægges i undervisningen vægt på, at eleven opnår forståelse for vigtigheden af at gøre arbejdet færdigt.

Når de grundlæggende færdigheder er på plads, opfordres der til, at eleven søger at finde sit eget udtryk gennem en mere eksperimenterende tilgang.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego