Fenskær Efterskole sammenhold

Autisme

Fenskær Efterskole er et trygt miljø for unge med autisme

Fenskær Efterskole er en specialefterskole i Nordvestjylland, som har god plads og trygge rammer til unge med blandt andet autisme. Hos os er mangfoldigheden stor, og her er plads til at være den man er. Vi plejer at sige, at vi er et skoletilbud til unge med faglige- eller sociale vanskeligheder, enten afledt af en diagnose, indlæringsvanskeligheder eller fordi eleven er senere udviklet end sine jævnaldrende.

Vores efterskole har fokus på denne særlige elevtype, og er derfor et rigtig godt alternativ til folkeskolens inklusionsklasser. Unge med autisme får på Fenskær Efterskole nogle faste og trygge rammer med fokus på det, de kan rent fagligt, og så møder de andre unge de kan spejle sig i, og som de kan omgås med socialt. Undervisningen drejer sig i høj grad om det, eleven interesserer sig for, så fire gange om året har den unge mulighed for at vælge blandt mange forskellige værksteds- og valgfag.

Alle vores elever bor fordelt i små huse, hvor man bor ca. 10 elever sammen i alt. Kontaktpersonerne, vi kalder dem for ’huslærere’ på Fenskær Efterskole, er der to af til hvert hus. Det er elevens og elevens baglands nærmeste kontaktperson i løbet af efterskoletiden.

Specialefterskole for unge med autisme

Livet i husene sammen med skolekammeraterne er noget, der kan lyde som en udfordring for unge med autisme. På Fenskær Efterskole har vi mere end 30 års erfaring som specialefterskole for unge med autisme og andre diagnoser. Vi ved derfor, hvad det kræver at få hverdagen til at fungere for vores udfordrede unge. Faste rammer og plads til at være den, man er, er nøgleordene for vores efterskole.

Indimellem bryder vi dog de faste rammer, når vi tager på udflugt i området og rundt i landet, på lejrskoler og til foredrag, koncerter – og selvfølgelig den årlige vinterlejrskole i Sverige, hvor vi har en uge i et snefyldt Sverige med masser af sjov, leg i sneen og udfordringer for alle på pisterne.

Hele fire gange om året kan vores elever ønske, hvilke valg- og værkstedsfag de ønsker at beskæftige sig med for det kommende kvartal. Vi har et stort udvalg af muligheder, der spænder over alt fra stenhugning til gartneri i drivhuset, fodbold, musik og meget andet. Der er noget for de kreative, de musikalske, dem der er dygtige til at bruge hænderne, og sportsmændene, der er vild med at få pulsen op og bruge kroppen.

Fenskær Efterskole er et sted, der skal ses, mærkes og opleves. Vores omgivelser, vores elever og de lærere, der hver dag er med til at give vores elever et efterskoleophold, de aldrig glemmer.

Oplev det hele – besøg os! Vi glæder os til at møde jer.

Book besøg

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego