Det gode forældre-samarbejde

Det gode forældresamarbejde på Fenskær Efterskole handler om ærlig dialog, information, forståelse og støtte.

Vi bestræber os hver dag på, at den unge får de bedst mulige betingelser for en faglig, mental og social udviklende dagligdag, og det kræver i høj grad, at samarbejdet mellem forældre og skolen forløber godt.

Herunder kan du læse nogle af de råd, vi har til kommende forældre.

 

Ærlig dialog frem for alt

Det gode forældresamarbejde starter ALTID med en ærlig dialog. Nogle gange kan man som forældre have lyst til at holde dele af elevens forhistorie eller udfordringer skjult.

Det kan både skyldes, at den unge ikke vil have, at forældrene fortæller om udfordringerne, eller fordi forældrene ønsker en “frisk start”. Men den friske start fås bedst, hvis vi som efterskole er ordentligt informeret, så vi kan vurdere, hvordan vi bedst kan hjælpe eleven med at lykkes i efterskoleopholdet.

Huslærerne kan sagtens håndtere informationer – herunder også nogle gange at “glemme” dem, til vi måske får brug for dem.

 

Hemmeligheder giver den unge flere udfordringer

Tag ejerskabet som forældre, og insistér over for den unge på, at der skal tales ærligt og højt om udfordringerne.

Det bliver også en hjælp, når den unge starter på Fenskær Efterskole – for det er alt for ressourcekrævende at holde udfordringer hemmelige i døgndrift, og kammerater er i reglen meget mere forstående og hjælpsomme, end den unge regner med.

Ærligheden er vigtig på Fenskær. Det gælder både mellem elever, forældre og skolen.

Gå så ærligt og direkte til værks som muligt. Det er også gennem de samtaler, vi har med hinanden, I kan få indsigt i, hvordan vi som efterskole arbejder med tingene og de unge.

 

Nissen flytter ofte med

Pas som forælder på med drømmen om, at alle tidligere udfordringer forsvinder på efterskolen. Forhold jer i stedet realistisk til, hvad der kan opstå af udfordringer, og spørg konkret til, hvad skolen ser af handlemuligheder.

Del gerne med skolen, hvad der fungerer i hjemmet, så vi kan bygge videre på de gode vaner.

De fleste nisser flytter med, men nogle af dem kan omgås anderledes i et andet miljø. Vær særligt opmærksom på, hvilken støtte I som forældre plejer at give barnet, som gør, at det fungerer – og drøft med skolen, hvad der sker, når denne støtte ikke længere er i hverdagen.

På den måde finder vi sammen de gode løsninger for netop dit barn!

 

Det gode samarbejde i dagligdagen

I forhold til den gængse kommunikation i dagligdagen kan du skrive direkte til den unges huslærere på Viggo. Her kan du eventuelt bede dem ringe jer op, når det passer ind i deres dagligdag på efterskolen.

Er den unge forhindret i at møde søndag aften, skal I kontakte efterskolen på hovednummeret.

Ved akut behov for at kontakte skolen, kan du som forælder ringe på skolens hovednummer +45 97 89 11 77.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego