Fenskær Efterskole

Friluftsliv

Vores base vil være den store friluftsplads ved siden af hallen. Det er meget vigtigt med
en god påklædning, når man færdes i naturen. Hvis man fryser eller er våd, kan det være
rigtig svært at nyde udendørsaktiviteterne. Vi vil derfor snakke om praktisk påklædning med udgangspunkt i årstiden og vejret generelt. På ture ud af huset benyttes en af efterskolens busser.

Undervisningen i det fri skaber samvær og trivsel

Friluftsundervisningen vil være præget af positive oplevelser, samvær og trivsel i naturen. Der skal være tid til at fordybe sig, at være spontan, at komme hinanden ved, og der skal være tid til at være sammen i gruppen ude i naturen.
Det er målet for friluftsundervisningen, at:

  • eleverne inspireres og motiveres til at færdes i naturen på en hensynsfuld og ansvarlig måde.
  • eleverne opnår en række nødvendige færdigheder og viden således, at de selvstændigt, på en tryg og sikker måde, kan trives i naturen.
  • eleverne lærer naturen at kende, så de føler et ansvar for dens mangfoldighed og kvalitet.

Undervisningen kan være langrend og ravfund

Undervisningen starter med gennemgang af dagens opgaver og indhold. Dagens
indhold kan være afhængigt af vejrforholdene, hvor der fx kan opstå mulighed for at finde rav efter stormvejr eller køre langrend, hvis det har sneet meget. Vandaktiviteter aflyses ved for stærk blæst, eller hvis vandtemperaturen bliver for lav.
Undervisningsindholdet ved stranden kan være fiskeri, undervandsjagt, krabbefiskeri, finde spiselige planter, tilberede fisk, muslinger og tang samt byg din egen harpun. I skoven kan det være brug af motionsstier, løb med kort og kompas, geo-løb, finde dyrespor, gåture igennem terræn samt kigge på fugle og insekter. Friluftsaktiviteterne kan være at bygge bål, lave mad over bål, bueskydning, øksekast, bygge læ og ly for vind og vejr, bygge med tov, rafter og presenninger og lave sit eget grej. I naturen generelt kan det være at anvende kompas og naturen til at finde vej, finde spiselige planter, tilberede fundne planter samt lære affaldspolitik.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego