Fenskær Efterskole

Træ

Undervisningen foregår i skolens træværksted, som er indrettet med individuelle arbejdsstationer, drejebænke og overfladebehandlingsområder. Desuden er der indrettet

procesudsugning. Værkstedsundervisningen foregår i hold på maksimum otte elever. Eleverne arbejder med individuelle undervisningsforløb og projekter.

 

Det er målet for træ-værkstedet, at:

 • eleverne får større kendskab til træs muligheder, egenskaber og prisniveau
 • eleverne oplever glæden ved at arbejde, kontrollere og formgive
 • eleverne oplever glæden ved at skabe et produkt alene eller sammen med andre
 • eleverne får kendskab til almindeligt håndværktøj – dets brug og vedligeholdelse
 • eleverne bliver i stand til at lave en arbejdsskitse og benytte denne
 • eleverne bliver i stand til at tilrettelægge et kortere arbejdsforløb således, at de senere selv kan arbejde med det i deres fritid
 • eleverne får kendskab til faremomenter i forbindelse med brug af forskellige værktøjer samt overfladebehandlinger
 • den enkelte elev arbejder med sammenhængen mellem arbejdsindsats og produktkvalitet. Udholdenhed og håndværksmæssig indstilling, kontra dårligt arbejde/sjusk og ligegyldighed

 

Eleverne skal mærke stolthed

Den praktiske undervisning tager udgangspunkt i selvformulerede eller lærerstillede opgaver, i egne skitser, tegninger eller billeder, alt efter den enkelte elevs ønsker, lyst og kunnen. Det valgte design/produkt gennemgås af lærer og elev, hvor der udarbejdes en arbejdsplan med skitser og mål, og herefter snakkes metoder og teknikker igennem.

Følgende teknikker vil kunne indgå i undervisningen:

 • tegning og skitsefremstilling
 • opmåling: brug af lineal, vinkel, passer m.m.
 • savning: langs, tværs, stik, dekupør
 • samlingsformer: søm, lim, skruer, fælning, dyvling
 • overfladebehandling: pudsning, dekoration, olie, lak
 • værktøjslære og vedligeholdelse

Der arbejdes rigtigt meget med valg af design og fordybelse i eget produkt og at gøre sig umage med sit arbejde. Eleven kommer til at opleve stolthed over sin arbejdsindsats og det design/produkt, arbejdet resulterer i. Det er centralt i arbejdet på værkstedet, at den enkelte elev lærer at stole på sig selv og lærer at anvende den læring, han/hun har tilegnet sig gennem undervisningen.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego