Fenskær Efterskole

Inklusons-elever

Inklusion i folkeskolen handler om at rumme børn med særlige behov i det almindelige skolesystem. Det betyder, at blandt andre elever med ADHD, ADD eller autisme sidder i almindelige skoleklasser og gemmer sig, så ingen skal opdage, at de ikke er som de andre. Gennem deres skoletid lærer de, at de ingenting kan lære, og derfor heller ikke er noget værd. Det er et problem. Folkeskolens inklusion giver problemer for børn med specialbehov

På Fenskær Efterskole ved vi af erfaring, hvordan de unge har det efter en skolegang i inklusionens navn. Heldigvis ved vi også, hvordan vi kan arbejde med de unge, så de får et givende ungdomsliv og mulighed for et selvstændigt og værdigt voksenliv.

Inklusion har både sociale og faglige konsekvenser

Sociale udfordringer

Børn og unge med særlige behov har (også!) brug for et ungdomsliv. De har behov for at skabe venner, få kærester og udvikle deres selvværd. Vi ser, hvordan de unge savner ligeværdige relationer til jævnaldrende. På efterskolen finder de netop en plads i et fællesskab med andre unge.

Faglige udfordringer

Generelt er de børn, som oplever problemer i inklusionsklasser, fagligt udfordret. Når man gennem en hel skolegang har oplevet det ene nederlag efter det andet, skal der noget til for at vende ens selvbillede. Det kræver undervisning, der tager udgangspunkt i det, de unge kan.

I forbindelse med folkeskolens problemer med inklusion har vi på Fenskær Efterskole en oplevelse af, at de unge har gemt sig. På den måde behøvede de ikke vise, hvor svært de havde det bogligt. Vores helt klare mål er at styrke de unges selvværd. Den væsentligste forudsætning for at få succesoplevelser med det faglige er nemlig et godt selvværd. På Fenskær Efterskole tager vi udgangspunkt i det, de unge kan, for at skabe et godt selvværd. De skal ikke dunkes i hovedet med det, de måske ikke kan.

Specialefterskole er et rigtig godt alternativ til folkeskolens inklusionsklasser

På Fenskær Efterskole er vi en specialefterskole, som møder mange af de unge, der har oplevet inklusionens negative sider i folkeskolen. Vi har øje for, at inklusionen giver både faglige og sociale problemer for børn med specialbehov. Efterhånden som børnene bliver ældre, tager frustrationerne ofte til i familierne.

Efterskoleformen er ideel for unge med særlige behov, fordi vi har mulighed for at være sammen med de unge hele døgnet, ugen lang. Det betyder, at vi har unik mulighed for at arbejde med den enkeltes udvikling og fællesskabet.

Vi kan blandt andet tilbyde:

  • En prøvefri specialefterskole med mulighed for 8., 9. og 10. klasse
  • En pædagogisk linje, der tager udgangspunkt i fællesskab, anerkendelse og refleksion
  • Et miljø, hvor der er ungdomsliv og fællesskab
  • Masser af praktiske og musiske værksteder og valgfag

Eleverne får nye venner

Det er desværre almindeligt, at de elever, der kommer på efterskolen har oplevet at være udenfor i mange sammenhænge. Vi arbejder derfor aktivt på, at alle skal føle, de udfylder en rolle i fællesskabet. Inklusionen i folkeskolen har medført en eksklusion, og sådan skal det ikke være.

På efterskolen har eleverne noget til fælles, og det giver helt andre forudsætninger for at få venner.

Eleverne opnår nye, faglige kompetencer

Derfor får de unge på Fenskær Efterskole mulighed for at være med til at sammensætte skemaet, fordi vi er overbevist om, at de unge lærer på mange forskellige måder. På efterskolen giver vi de unge med specialbehov mulighed for at lære på mange andre måder end den traditionelle boglige, som folkeskolens inklusion ikke på samme måde giver mulighed for.

Vi mener nemlig ikke, at boglige færdigheder nødvendigvis er vigtigere end de praktiske. De praktisk musiske fag skal i hvert fald ikke nedprioriteres, som det er tilfældet i folkeskolen. De unge – og specielt unge med specielle behov – skal have muligheden for at lære efter de mest optimale metoder for netop dem. Det får de unge mulighed for på Fenskær Efterskole.

Specialefterskolen tilbyder et fællesskab for de unge, som ikke mærkede ét i folkeskolen

Det kan være svært for de unge med specielle behov at blive en del af folkeskolens fællesskab, som er et af målene med inklusion i folkeskolen. Det er samtidig det, der fører til nogle af de problemer folkeskolen har med inklusion, fordi den sociale side af inklusionen er overset. De unge med særlige behov har rigtig nok været fysisk til stede i klasserummet, men har haft svært ved at skabe relationer til klassekammeraterne.

De relationer opbygger vi på Fenskær Efterskole, hvor de unge får mulighed for at indgå i sociale fællesskaber. Det gælder både i fritiden, i de boglige fag, og når de løser opgaver i de praktiske værksteder. Det kan blandt andet være på musikvalgholdet, hvor de mærker følelsen af fællesskab, når de fremfører en koncert for resten af skolen. På den måde styrker vi både deres sociale egenskaber og får øget deres selvværd. Noget, der måske ikke var plads til i folkeskolens inklusion.

Besøg Fenskær Efterskole

Nu har du fået et indblik i vores erfaringer med folkeskolens inklusionsbørn, og du har også fået indsigt i, hvordan vi aktivt arbejder med at tilbyde en anden skolegang for de berørte elever.

Hvis du tænker, at Fenskær Efterskole kunne være stedet for dit barn, er I meget velkomne til at besøge os. Vi giver gerne en rundvisning og tager en snak om mulighederne.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego