Undervisningsevaluering-og-selvevaluering-2020

 

Undervisningsevaluering og selvevaluering

 

Undervisningsevaluering 2020
Vi har evalueret at skolens struktur på dagligdagen er rigtig hensigtsmæssig. Der er en god balance mellem undervisning, tilsyn, andre aktiviteter og pauser. Der er en variation i undervisningstilbud i værksteder og valgfag. Dog ønsker vi at forbedre de fysiske rammer i matematik/natur/teknik når det er muligt.

Bestyrelsens selvevaluering i forhold til værdigrundlag 2020:
Bestyrelsen har sammen med ledelse og lærere i skoleåret 2019/20 arbejdet med muligheden for at udbyde prøveforberedende undervisning på Fenskær Efterskole. Det er besluttet at deltage i forsøgsordning, hvor skolen må udbyde prøveforberedende undervisning, og fortsat være en prøvefri efterskole. Dette indebærer at skolens tilbud blot ændres for de elever som ønsker at sigte mod at tage en 9. klasses afgangsprøve i dansk eller matematik.
Der er meget fokus på at tilbuddet flugter med skolens værdigrundlag, og bestyrelsen har besluttet at ordningen skal målrettes skolens udslusningsafdeling Fenskær+

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego