Fenskær Efterskole elever

2017

Undervisningsevaluering

Evalueringen er en opsamling på den undervisning, der har været gennemført i skoleåret 2016/17. De enkelte specialarrangementer bliver evalueret ved arrangementernes afslutning, og evalueringerne bliver skrevet til referat på lærermøderne.

I 2016/17 har vi atter øget antallet af perioder fra 3 til 4. Vi konstaterer at det både for elever og ansatte giver flere fordele end 3 perioder.

Vi har stadig fokus på ikke at have for mange opbrud i hverdagene (temadage, emneuger, lejrskoler m.m.)

Det er vigtigt med en god balance mellem en forudsigelig hverdag, som vores elevgruppe har behov for, og så alt det der ligger ud over hverdagen, og som også er en væsentlig del af et efterskoleår.

Vi har i dette skoleår arbejdet med voldsforebyggelse. Et konstruktivt arbejde, som også har medført, at personalet er begyndt at arbejde med supervision i teams. Det arbejder vi videre med til næste skoleår, hvor vi har planlagt at hente ekstern hjælp til videreudvikling af supervisionen.

Bestyrelsens selvevaluering i relation til værdigrundlaget.

Vi evaluerer på om skolen har de fysiske rammer og ansatte, set i forhold til skolens værdigrundlag.

For at styrke elevernes mulighed for at indgå i forpligtende fællesskaber,

er der igangsat etablering og renovering af Caféområde, TV-stue samt aktivitetstorv. Bestyrelsen har konstateret at værkstederne i høj grad lever op til ovenstående. Dog trænger metalværksted til udviddelse og træværksted til renovering.

Der er stor faglig bredde på personalesiden, hvilket gør os meget fleksible og giver eleverne gode muligheder for en alsidig personlig, social og faglig udvikling.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego