Fenskær Efterskole

2016

Undervisningsevaluering

Evalueringen er en opsamling på den undervisning, der har været gennemført i skoleåret 2015/16. De enkelte specialarrangementer bliver evalueret ved arrangementernes afslutning, og evalueringerne bliver skrevet til referat på lærermøderne.

I 2015/16 har vi indskrænket antallet af perioder fra 4 til 3. Vi forventede, at dette vil give eleverne mere ro, og at det også ville være en faglig gevinst, fordi der rent tidsmæssigt ville give mulighed for mere fordybelse i værkstederne.

Vi har i flere år haft fokus på ikke at have for mange opbrud i hverdagene (temadage, emneuger, lejrskoler m.m.)

Vi har efterhånden fundet en god balance mellem en forudsigelig hverdag, som vores elevgruppe har behov for, og så alt det der ligger ud over hverdagen, og som også er en væsentlig del af et efterskoleår.

I  skoleåret har den pædagogiske udvikling særligt handlet om neuropædagogisk screening ved psykolog John Zeuthen. Vi er i løbet af året blevet klædt bedre på til at kunne lave individuelle udviklingsplaner.

Vi har evalueret på antal perioder, og konkluderet at der er flere fordele ved at vende tilbage til 4 perioder fremover. Det giver eleverne flere valgmuligheder og et mere hensigtsmæssigt skema for lærerne.

Vi har søgt og fået bevilget midler til næste skoleår, hvor vi skal arbejde med voldsforebyggelse.

Et arbejde som vi forventer både kan udvikle skolen positivt i forhold til elever og i forhold til ansatte

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego