Sjov på Fenskær Efterskole

2014

Undervisningsevaluering

Evalueringen er en opsamling på den undervisning, der har været gennemført i skoleåret 2013/14. De enkelte specialarrangementer bliver evalueret ved arrangementernes afslutning, og evalueringerne bliver skrevet til referat på lærermøderne.

I maj måned har fordelingen af årets aktiviteter været evalueret, og det er konklusionen, at det i forhold til tidligere år er lykkedes at få en roligere 1. periode. Der har som i sidste skoleår været ekstra vagt på om aftenen, hvilket har været en god investering af resurser, da der har været utroligt mange individuelle elevproblemstillinger, som har krævet mange resurser.

For udslusningseleverne har det været godt, at der har været en fast klubaften for dem. Denne ordning ønskes udvidet i næste skoleår, så den gælder i alle fire perioder, og så klubaftenen fast ligger om mandagen, hvor der er størst uro blandt eleverne pga. den overståede weekend.
Antallet af aktivitetsdage i første periode blev skåret ned til en dag, hvor der blev afholdt høstfest. Den regelmæssighed, der har været, fordi der ikke
har været mange opbrud i skemaet, har betydet en positiv forskel.

Vi har igen i løbet af skoleåret mistet en del elever. Vi har erfaret, at vores elevgruppe har mange store udfordringer, og mange har et noget usikkert netværk, hvorfor det i langt højere grad bliver nødvendigt med en langt tættere relation til de voksne på skolen. Der er derfor opstået ønske om i næste skoleår at huslærerne kan være to i hustimerne et par gange om ugen.

Det er fortsat skolens styrke, at undervisningsfundamentet er meget praktisk tilrettelagt. Vi vil helt afgjort have et meget større frafald, hvis ikke vi kan møde eleverne i ”jeg kan oplevelser” frem for at give dem flere nederlag ved et mere teoretisk udgangspunkt for undervisningen.
De individuelle tilrettelagte relationstimer, hvor den enkelte elev sammen med kontaktlæreren evaluerer sit skoleforløb, er fortsat et stort plus for elevens læring. Relationerne mellem elev og kontaktlærer bliver stærkere.

De sidste tre år har lærerne modtaget supervision af en ekstern psykolog. Dette vurderes som meget værdifuldt, fordi lærerne får feedback på de udfordringer, de oplever i hverdagen. Næste år vurderes det, at supervisionen i højere grad bliver udnyttet i forbindelse med konkrete udfordringer i modsætning til på forhånd aftalte forløb.

Vi har i en periode haft en forsøgsordning med stilletime inden aftensmaden. Stilletimen skulle gøre det muligt for eleverne at falde helt til ro inden resten af dagens program.
Forsøget har været modtaget meget forskelligt af eleverne. En stor del har haft meget glæde af ordningen, mens andre har følt, at der blev bestemt over den fritid, de selv har til rådighed.
Lærerne vurderer, at der er positive end negative ting ved ordningen, hvorfor denne fortsætter næste skoleår.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego