Fenskær Efterskole specialefterskole

2012

Undervisningsevaluering

Evalueringen er en opsamling på den undervisning, der har været gennemført i skoleåret 2011/12. De enkelte specialarrangementer bliver evalueret ved arrangementernes afslutning, og evalueringerne bliver skrevet til referat på lærermøderne.

I februar måned har fordelingen af årets aktiviteter været evalueret, og det er konklusionen, at perioden frem til efterårsferien ikke skal indeholde for mange specialarrangementer, da det er vigtigt, vi har overskud til at introducere de nye elever godt til efterskolemiljøet.

Vi har i skoleåret erfaret, at den tid der er sat af til individuelle tilrettelagte relationstimer, hvor den enkelte elev sammen med kontaktlæreren evaluerer sit skoleforløb, er et stort plus for elevens læring.

Den udvikling skolen er i, hvor den enkelte lærer bliver opgraderet omkring relations- og resursefokuseret pædagogik, vil vi fortsætte. Der er i næste skoleår sat timer af til supervision for samtlige lærere. De resurser, skolen har sat af til supervision, er med til at skabe et godt pædagogisk udviklingsmiljø. Da der har været udbredt ønske om fælles vejledning i grupper, er der også sat tid af til dette i skoleåret 2012/13.

Vi har vurderet, at opdelingen af undervisningen i fire perioder med mulighed for, at eleverne kan ændre på deres undervisningstilbud, er meget motiverende, da eleverne generelt kommer med en negativ oplevelse af undervisning og har behov for mange succeser for at turde åbne for ny læring. Det er også vores oplevelse, at de blokeringer, de unge har over for læring, bliver væsentlig mindre, når de selv får et medansvar for undervisningen.

Det er fortsat skolens styrke, at undervisningsfundamentet er meget praktisk tilrettelagt. Vi vil helt afgjort have et meget større frafald, hvis ikke vi kan møde eleverne i ”jeg kan oplevelser” frem for at give dem flere nederlag ved et mere teoretisk udgangspunkt for undervisningen.

Det er i undervisningen også en stor styrke, at de unge oplever sig ligestillet med de andre unge. Det giver overskud til at fokusere på undervisningen frem for at opleve sig presset socialt og ikke turde deltage aktiv i undervisningen.

Vi vil i år have fokus på de elever, der af forskellige årsager forlader efterskolen, for evt. at finde et mønster og derigennem blive bedre til at fastholde de unge i deres valg af Fenskær Efterskole.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego