2010

Undervisningsevaluering

Evalueringen sker på baggrund af en løbende evaluering af samtlige undervisningsprojekter. Evalueringen foregår på lærermøder, teammøder og afdelingsmøder/projektmøder.

Den del af evalueringen, der ikke kræver en aktuel handling, bliver samlet og gennemgået på lærermøde i januar og februar måned. Evalueringen af den samlede undervisning på Fenskær efterskole er afsluttet ved udgangen af februar måned og evt. ændringer kan implementeres i den kommende årsplan.

 

På baggrund af sidste års evalueringer har vi indført et nyt værkstedsfag indeholdende matematik og natur/teknik. Værkstedet har vist sig som en succes og vil fortsætte fremover.

Den nye praksis med at ansætte timelærere til de valgfag, der bliver uhensigtsmæssigt store, har vist sig som et fint tiltag og vil derfor fortsætte. Specielt Dansk, matematik og engelsk at profiterer meget af ordningen.

Den ekstra lejrtur i efteråret, som ligeledes var et nyt tiltag, har vi på baggrund af evalueringen besluttet at afskaffe igen. Der bliver for mange afbrud i dagligdagen for eleverne, og det er svært at gennemføre et sammenhængende undervisningens forløb på værkstederne. Vi vil til gengæld udvide vores introuge med en kort lejrtur, hvor de enkelte elever i husene får lejlighed til at blive rystet sammen.

Det hensigtsmæssige i, at skolen er opdelt i fire undervisningsperioder, skal evalueres løbende i det kommende år, og evalueringen skal afsluttes i februar 2012.

På vores udslusningsafdeling 3U har vi det sidste par år ikke lykkedes med at etablere brobygningsforløb inden for maler- og tømrerafdelingen på UCHolstebro. Vi bestræber os meget på at få genetableret samarbejdet, da det er projekter, som er væsentlige for vores gruppe af unge mennesker, bl.a. som en afklaring af de unges fremtidige uddannelses- og arbejdsmuligheder. Derudover foregår der en løbende evaluering af 3U-projekter.

Skolen arbejder på at implementere ressourceorienteret og anerkendende pædagogik i den daglige undervisning, hvilket er en løbende proces. Evalueringen og implementeringen sker i en proces med eksterne vejledere og kursusholdere.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego