Prøveforberedende undervisning

Prøveforberedende undervisning som en mulighed på Fenskær Efterskole

Fenskær Efterskole er med i forsøgsordning, hvor elever kan tilvælge prøveforberedende undervisning i enten dansk eller matematik, fra og med skoleåret 2020/21 (I tilfælde af at eleven opnår de nødvendige faglige kvalifikationer vil eleven så få mulighed for at aflægge 9. klasses afgangsprøve i enten dansk eller matematik).

Vi oplever, at en mindre gruppe af vores elever vil kunne drage fordel af denne mulighed. I skoleåret 2020/21 har nogle få elever ønsket det i matematik og ingen har ønsket dansk.

Vi meget opmærksomme på at bevare skolens DNA – nemlig at vi kan tage udgangspunkt i hvad de unge har af styrker, og hvad de ønsker at arbejde med – frem for at fokusere på fejl og mangler. Det er vigtigt for os at fastholde, at Fenskær Efterskole først og fremmest er den unges eget projekt, og ikke noget, som velmenende voksne har trukket ned over ørerne på den unge!

Vi glæder os til at deltage i forsøgsordningen, som primært retter sig mod udslusningsafdelingen Fenskær+.

 

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego