Karaktergivning

Fenskær Efterskole er prøvefri i henhold til LBK nr. 869 af 11. september 2009 §5a:

”§ 5 a. Eleverne på en efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole, der giver undervisning på 9. klassetrin, aflægger folkeskolens afgangsprøver, medmindre skolen har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne.” Der gives ikke karakterer på efterskolen. (*)

Ved visitationen til Fenskær Efterskole gøres opmærksom på dette forhold.

(*) Fenskær Efterskole deltager i forsøgsordning,  hvor elever fra 2010/21 kan vælge et undervisningsforløb i dansk eller matematik, som kan afsluttes med 9. klasses afgangsprøve.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Peoplez