Skolekreds

Bag enhver efterskole findes en kreds af borgere, som synes, skolen er værd at bakke op om og støtte moralsk.
Medlemskabet giver mulighed for at deltage i skolens årlige generalforsamling og andre arrangementer, samt indvælgelse i skolens bestyrelse. Skolekredsen vælger bestyrelsen på generalforsamlingen.
Ud over kontingent (p.t. 50 kr./årligt ) har medlemmer af skolekredsen ingen økonomiske forpligtigelser.
Ønsker man at være medlem af skolekredsen, bedes man henvende sig til skolen.
Fenskær Efterskoles bestyrelse skal godkende et eventuelt medlemsskab.