Fenskær Efterskole sammenhold

En efterskole for autister

Efterskole for autister

Fenskær Efterskole er en specialefterskole i Nordvestjylland, som har god plads og trygge rammer til unge med blandt andet autisme og andre diagnoser: Vi plejer at sige, at vi er et skoletilbud til sent udviklede med vanskeligheder fagligt og socialt. Derfor er vores efterskole med fokus på særlige elever også et rigtig godt alternativ til folkeskolens inklusionsklasser.

Autister får på Fenskær Efterskole nogle faste og trygge rammer med fokus på det, de kan rent fagligt og nogle unge i øjenhøjde at omgås med socialt. Undervisningen drejer sig i høj grad om det, eleven interesserer sig for, og det er muligt fire gange om året at vælge blandt mange forskellige værksteds- og valgfag.

Alle vores elever bor fordelt i små huse med seks værelset, hvor man bor ca. 10 elever sammen i alt. Kontaktpersonerne, vi kalder dem for ’huslærere’ på Fenskær Efterskole, er der to af til hvert hus. Det er elevens og elevens baglands nærmeste kontaktperson i løbet af efterskoletiden.

Specialefterskole for unge med autisme

Livet i husene sammen med skolekammeraterne er noget, der kan lyde som en udfordring for unge med autisme. På Fenskær Efterskole har vi mere end 30 års erfaring som specialefterskole for unge med autisme og andre diagnoser. Vi ved derfor, hvad det kræver at få hverdagen til at fungere for vores udfordrede unge. Faste rammer og plads til at være den, man er, er nøgleordene for vores efterskole.

Indimellem bryder vi dog de faste rammer, når vi tager på udflugt i området og rundt i landet, på lejrskoler og til foredrag, koncerter – og selvfølgelig den årlige vinterlejrskole i Sverige, hvor vi har en uge i et snefyldt Sverige med masser af sjov, leg i sneen og udfordringer for alle på pisterne.

Hele fire gange om året kan vores elever ønske, hvilke valg- og værkstedsfag de ønsker at beskæftige sig med for det kommende kvartal. Vi har et stort udvalg af muligheder, der spænder over alt fra stenhugning til gartneri i drivhuset, fodbold, musik og meget andet. Der er noget for de kreative, de musikalske, dem der er dygtige til at bruge hænderne, og sportsmændene, der er vild med at få pulsen op og bruge kroppen.

Fenskær Efterskole er et sted, der skal ses, mærkes og opleves. Vores omgivelser, vores elever og de lærere, der hver dag er med til at give vores elever et efterskoleophold, de aldrig glemmer.

Oplev det hele – besøg os! Vi glæder os til at møde jer.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego