Matematik / Natur / Teknik

Undervisningen foregår i et almindeligt lokale, der også anvendes til andre formål. I tilknytning til lokalet ligger et halvåbent rum, hvor det er muligt at anvende det som arbejdslokale til elever, der er lydfølsomme, eller som af andre årsager har behov for at arbejde i enerum.

Matematikrelaterede situationer vedrørende dagligdagen

Det er målet for matematikundervisningen, at:

  • den enkelte elev udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at han/hun bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold
  • styrke den enkelte elevs alsidige udvikling
  • de elever som har ønsket det, forberedes på at aflægge 9. klasses afgangsprøve uden hjælpemidler i matematik (det kræver, at man vælger matematik alle fire perioder + deltager i et ugentligt valgfag i matematik gennem hele året)

 

Der arbejdes i figurer og Lego

Der vil i undervisningen være mulighed for at styrke elevens forskellige kompetencer, idet der både vil være konkrete og mere boglige materialer at arbejde med. Undervisningstiden opdeles hver gang i to afdelinger. Der er den individuelt baseret matematikundervisning med dels traditionelle materialer og dels med

konkrete materialer afhængigt af den enkelte elevs behov. Undervisningen er individuelt

baseret. Der er også den alternative matematik, hvor spil, puslespil, bygning med forskellige materialer fx geometriske figurer og Lego er i fokus.

Eleverne vil – afhængigt af det individuelle niveau, lære de fire regningsarter, arbejde med måling, tid, statistik, geometri og andre emner inden for matematikken. Eleverne vil i den alternative matematikdel blive udfordret til at bryde egne grænser for, hvad

de kan. De vil ligeledes blive udfordret til at samarbejde i relationer og med aktiviteter, der

indebærer tab-og-vind og tæt samarbejde. Undervisningens indhold tager udgangspunkt i fælles mål for mellemtrinnet/overbygningen. For de elever, som modtager prøveforberedende undervisning, vil de forberedes på at kunne

aflægge folkeskolens 9. klasses afgangsprøve uden hjælpemidler.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego