Fenskær Efterskole

Skolens pædagogik

Alle skolens elever har modtaget specialundervisning eller inklusionstilbud, og vores undervisning er i tråd med det i små klasser og med fokus på praktik og musik. Vi er en prøvefri specialefterskole, hvor det ikke er muligt at tage 9. klasses afgangseksamen.

Vi har et mål om at sende eleverne styrkede ud i voksenlivet.

Hverdagens pædagogiske udgangspunkt er fællesskab, anerkendelse og refleksion, som går igen i undervisning såvel som i det pædagogiske arbejde, hvor målet er at sende eleverne styrkede og selvtillidsfulde videre – videre ud i voksenlivet.

Generelt har vi fokus på en alsidig personlig udvikling indenfor rammerne af et forpligtende fællesskab, der bygger på gensidig respekt og ansvar. I undervisningen er vores fokus ikke på det, eleverne ikke kan, men på det de kan, og det de interesserer sig for.

Eleverne får kontrol over eget liv

Vores undervisning er på alle planer individuelt tilrettelagt. Vi har en lang række værksteder og valgfag, som eleverne selv vælger fire gange på et skoleår.

I husene er der alment dannende undervisning af huslærerne, som også vejleder dem i rengøring af værelser, tøjvask samt hjælp til at holde styr på lommepengene og andre gøremål.

Målet og håbet er, at eleverne efter et ophold på Fenskær Efterskole kommer ud som styrkede og selvtillidsfulde unge mennesker, der har haft en succesoplevelse på efterskolen, og nu er klar til at kunne være en god medborger med en følelse af at besidde kompetencer og evner til at tage kontrol over og ansvar for deres eget liv.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego