Fenskær Efterskole specialefterskole

Fenskær + projekter

Brobygning på erhvervsskoler

Brobygning giver eleven mulighed for at få et praktikforløb på en af lokalområdets erhvervsskoler med henblik på uddannelsesafklaring i forhold til både niveau og retning.

Fenskær Efterskole Plus og erhvervsskolerne tilrettelægger i fællesskab undervisningen, så den passer til vores elever og varer to til tre uger. I de seneste år har vi haft et 3 ugers brobygningsforløb på UCH om Fødevarer (køkken,bager og slagter) og et to ugers brobygningsforløb på Sosu i Holstebro.

Brobygningen er et værdifuldt redskab for eleverne, så de får et indblik i uddannelseslivet.

Med brobygning får eleverne en indsigt i det at gå på en uddannelse, hvilke krav der stilles og hvilke muligheder, det giver. Hver elev får en evaluering af sin indsats, sin motivation og en vurdering af elevens muligheder på den pågældende uddannelse.

Praktik

Eleverne på Fenskær Plus har mulighed for at ønske praktik i en uge i efteråret og en uge i foråret. Håbet er, at eleverne får en fornemmelse af at gå på arbejde, hvilket erhverv de godt på sigt kunne tænke sig, og det giver os en chance for at vurdere elevens erhvervsevne.

Praktikken skal helst være i skolens nærområde, så vi dagligt kan tale med eleven, som også skal indgå i sociale aktiviteter om aftenen på skolen.

Det er vigtigt for os, at eleverne selv er med til at bestemme, hvor de gerne vil i praktik, men vi hjælper selvfølgelig alt det, vi kan.

Eleverne kommer selv med ønsker til, hvor de gerne vil i praktik, og det er praktikkoordinator og huslærerne, der hjælper med at etablere kontakten.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego