Fenskær Efterskole specialefterskole

Fenskær + projekter

Brobygning på erhvervsskoler:

Brobygning giver eleven mulighed for at få et praktikforløb på en af lokalområdets erhvervsskoler med henblik på uddannelsesafklaring i forhold til både niveau og retning.

Fenskær Efterskole og erhvervsskolen tilrettelægger i fællesskab undervisningen, så den passer til vores elever og varer i ti dage. En elev kan maksimalt deltage i tre brobygningsforløb.

Med brobygning får eleverne en indsigt i det at gå på en uddannelse, hvilke krav der stilles og hvilke muligheder, det giver. Hver elev får en evaluering af sin indsats, sin motivation og en vurdering af elevens muligheder på den pågældende uddannelse.

 

Dansk og matematik:

Eleverne undervises i at forbedre sine regne-, skrive- og læsefærdigheder på Fenskær +. Her tilrettelægges undervisningen individuelt efter hver enkelt elevs interesser og faglige niveau.

Undervisningen foregår i skolens faglokaler, og der er generelt fokus på grammatik, stavning og læsning, og i matematik er der fokus på hverdagsmatematikken, hvor forståelsen for f.eks. penge, det at gennemskue et tilbud i butikker og forståelsen for ens egen økonomi trænes.

Vi arbejder meget med computere og de mange muligheder for hjælpemidler, den tilbyder.

 

Friluftsliv:

Her skal naturen udforskes med alt det, den har at tilbyde, og vi lærer, hvorfor man skal vise hensyn og have respekt for dens skrøbelighed. Eleverne lærer at begå sig i naturen med alt fra praktisk påklædning til at kende naturens mangfoldighed, og på en tryg og sikker måde færdes i naturen.

På Friluftsliv bygger vi bål og laver mad over flammerne, vi kaster med økser og skyder med bue og pil. Vi bygger ly for det danske vejr, lærer at bruge et kompas, vi fisker og finder spiselige planter.

 

Førstehjælp:

Eleverne lærer basal førstehjælp gennem både teori og praktik, så de er i stand til at hjælpe et andet menneske, hvis uheldet skulle være ude.

Eleverne lærer at hjælpe i livstruende situationer, at handle hurtigt og sikkert i pressede situationer, give kunstigt åndedræt og de øver sig i at ringe til alarmcentralen med alt fra telefonnummeret, til hvad der skal siges.

 

IT-Dansk og Sociale Medier:

Her træner eleverne deres IT-færdigheder, deres formidlingsevner og de lærer at begå sig sikkert og ordentligt på internettet og de sociale medier.

Eleverne laver blandt andet et CV, der kan bruges til praktik- eller uddannelsessøgning, de får taget et portrætbillede, de kan redigere i Photoshop og eventuelt bruge på ansøgninger eller deres sociale medier. Målet er, at eleverne bliver bedre til at færdes på internettet og deres skriftlige fremstilling på computer med diverse hjælpemidler.

 

Klubaften:

En klubaften på Fenskær Plus planlægges af eleverne selv, og kan indeholde alt fra brætspil, boldspil, filmaftener og forskellige udendørs aktiviteter som bål og gåture.

Håbet er, at eleverne bliver bedre til at indgå i sociale relationer med deres skolekammerater og andre venner.

 

Madlavning Fenskær +:

Eleverne laver mad i udslusningshusenes fælleskøkkener, hvor der er almindelig, næringsrig hverdagsmad på menuen. Eleverne lærer om hygiejne, råvarer-håndtering og tilberedning, så de bliver fortrolige med madlavning og har mulighed for selv at lave mad.

Der bliver lavet mad med forskellige almene køkkenmaskiner, og vi arbejder med opskrifter og arbejdsprocesser, hvor mål, datomærkninger og vægt naturligt har et stort fokus.

 

Motion og Trivsel:

Her skal eleverne bruge deres kroppe aktivt i mange forskellige aktiviteter både ude og inde. Sportshallen er basen, hvor der er teorilokale og motionsrum. Når vejret er til det, vil vi lave forskellige aktiviteter i Klosterheden, på multibanen, i naturparken og andre steder i lokalområdet. Undervejs skal eleverne indgå i forskellige konstellationer som individuel, i par, i grupper eller på hold.

Håbet er, at eleverne får øjnene op for at motionere og røre sig, og dermed på længere sigt kunne indgå i nogle sociale fællesskaber omkring en aktiv og sund livsstil i f.eks. en løbeklub, på et gymnastikhold eller hos den lokale fodboldklub.

 

Pileflet:

Eleverne skal til pileflet være med helt fra høsten af pilen til færdigt produkt og genplantningen af  stiklinger. Eleverne vælger næsten helt selv, hvad de vil flette, og de får derigennem et grundigt kendskab til fletteteknikker og fagtermer.

En del af de nyhøstede piletræer klippes til stiklinger, som til foråret plantes igen, og den vej får eleverne også kendskab til et piletræs cyklus, og forskellen på den levende og friske pil modsat den tørre fra forrige høst.

 

Praktik:

Eleverne på Fenskær + har mulighed for at ønske praktik i tre uger i efteråret og tre uger i foråret. Håbet er, at eleverne får en fornemmelse af at gå på arbejde, hvilket erhverv de godt på sigt kunne tænke sig, og det giver os en chance for at vurdere elevens erhvervsevne. Praktikken skal helst være i skolens nærområde, så vi dagligt kan tale med eleven, som også skal indgå i sociale aktiviteter om aftenen på skolen.

Eleverne kommer selv med ønsker til, hvor de gerne vil i praktik, og det er huslærerne, der hjælper med at etablere kontakten.

 

Rengøring og Hygiejne:

Her er der fokus på, at eleven får et basalt kendskab til rengøringsmidler, og hvilke der er mest hensigtsmæssige hvor og hvornår. Der vil også være fokus på den personlige hygiejne såvel som hygiejne i et køkken i forbindelse med madlavning og håndtering af fødevarer. Eleverne lærer praktisk at gøre rent, vaske tøj og elementer af seksualundervisning kan indgå.

 

Textil Fenskær +:

Med udgangspunkt i vores syværksted skal eleverne lære at arbejde teoretisk og praktisk med tekstiler i enten grupper, individuelt eller samlet på holdet. Der er ture ud af huset, hvor vi besøger relevante udstillinger eller køber materialer.

Eleverne skal i projektet lære at arbejde sammen og projektorienteret om et ikke selvvalgt emne, opnå handlekompetencer i fritid og arbejdsliv og lære at yde en indsats i en produktionslignende situation.

Der vil være mulighed for at arbejde med mange forskellige teknikker og materialer.

 

Udeprojekt:

Sammen med håndværkfagsuddannede undervisere skal eleverne her arbejde med projekter indenfor anlægs- og træarbejdet. Der lægges vægt på, at projekterne skal have en mening, og at eleverne og deres kammerater kan få stor glæde af det færdige arbejde.

Gennem projektet kommer eleverne gennem en bred vifte af genrer indenfor anlægsfaget. Afhængig af projektet kan det være fliselægning, nivellering, opmåling og jordarbejde. Der er desuden træ- og tømrerarbejde med opsætning af stakit eller andet.

Der er fokus på, at eleverne møder til tiden, arbejder godt sammen, yder en indsats og har madpakker med – På mange måder som at være på en rigtig arbejdsplads.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego