Fenskær Efterskole

Fenskær+ til forældre

På Fenskær Efterskole har vi udslusningsafdelingen, Fenskær+. Her lærer eleverne, hvad det vil sige at bo selv, og der er en stor grad af erhvervs- og uddannelsesafklaring med mulighed for brobygning, praktik og mange andre aktiviteter på både efterskolen og i lokalområdet.

Fenskær+ sigter mod at forberede de unge på et STU-tilbud eller Den Forberedende Grunduddannelse, FGU.

Fenskær+ kan også være starten på et STU-tilbud – dvs du kan tage en del af din STU på Fenskær+.

Efter endt ophold på Fenskær Efterskole – eller en anden specialefterskole – er det muligt at komme på Fenskær+ i et eller to år. Eleverne bor lettere adskilt fra efterskolen i  huse med eget værelse, fælles køkken/alrum og med to huslærere tilknyttet til hvert hus.

I løbet af dagen deltager eleverne i forskellige skole- og uddannelsesaktiviteter, og om aftenen er der mulighed for at deltage i valgfag eller fritidsaktiviteter i byen.

Hver eftermiddag er der hustimer, hvor huslærerne har eleverne til bo-træning, hvor de blandt andet lærer at vaske tøj, gøre rent og foretage indkøb, og om aftenen er eleverne selv med til at lave deres egen mad i samarbejde med huslæreren. Det er huslærerne, der har den tætte kontakt til de enkelte elever og forældre, og blandt andet taler med dem om personlige forhold, deres økonomi og fremtidsplaner.

En træningsbane til voksenlivet

Fenskær+ håber vi altid at gøre eleverne så selvhjulpne som muligt gennem almen dannelse og erhvervs- og uddannelsesafklarende forløb, så de på sigt kan flytte for dem selv og måske starte på et job eller en uddannelse. Som elev på Fenskær+ bliver skoleåret individuelt tilrettelagt af efterskole- og udslusningslærere, hvor der blandt andet kan indgå udslusningsprojekter, kurser på egnens uddannelsessteder, eksterne praktikforløb og arbejdsprøvning. Fenskær+ er at betragte som et STU-tilbud og FGU-forberedende.

Reglerne på Fenskær+ er anderledes end på efterskolen; alle har eneværelse, men piger og drenge bor mikset sammen i husene og må besøge hinanden på værelserne. På grund af de lidt friere rammer, har de andre efterskoleelever ikke adgang på Fenskær+.

I vores vejledning arbejder vi tæt sammen med de unge, jer som forældre og eksterne samarbejdspartnere. Det er vores erfaring, at alle vores elever har behov for ekstra støtte i overgangen fra Fenskær Efterskole. Ved at begynde den proces allerede i efteråret giver det størst mulighed for en god overgang videre ud i uddannelse eller arbejde.

For nogen er Fenskær+ et 10., 11. eller 12. skoleår og for andre elever er det begyndelsen på en STU-uddannelse eller forberedelsen til en FGU.

Ugeprogram F+

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego