Værkstedets navn: FRILUFTSLIV

Intro: Vores base vil være den store friluftsplads ved siden af hallen. Det er meget vigtigt med en god påklædning, når man færdes i naturen. Hvis man fryser eller er våd, kan det være rigtig svært at nyde udendørsaktiviteterne. Vi vil derfor snakke om praktisk påklædning med udgangspunkt i årstiden og vejret generelt.
På ture ud af huset benyttes en af efterskolens busser.

Mål: Det er målet
 - at eleverne inspireres og motiveres til at færdes i naturen på en hensynsfuld og   
   ansvarlig måde.

- at eleverne opnår en række nødvendige færdigheder og viden, således at de selvstændigt, på
  en tryg og sikker måde, kan trives i naturen.
- at eleverne lærer naturen at kende, så de føler ansvar for dens mangfoldighed og kvalitet.

Med baggrund i ovenstående vil friluftsundervisningen være præget af positive oplevelser, samvær og trivsel i naturen. Der skal være tid til at fordybe sig, at være spontan, at komme hinanden ved, tid til at være sammen i gruppen ude i naturen.

Indhold:
Undervisningen starter med gennemgang af dagens opgaver og indhold. Dagens indhold kan være afhængigt af vejrforholdene, der kan fx opstå mulighed for at finde rav efter stormvejr eller køre langrend, hvis det har sneet meget. Vandaktiviteter aflyses ved for stærk blæst, eller hvis vandtemperaturen bliver for lav.

ved stranden: fiskeri, undervandsjagt, krabbefiskeri, finde spiselige planter, tilberede fisk, muslinger og tang, byg din egen harpun
i skoven: brug af motionsstier, løb med kort og kompas, geo-løb, finde dyrespor, gå ture igennem terræn, kikke på fugle og insekter
friluftsaktiviteter: bygge bål, lave mad over bål, bueskydning, øksekast, bygge læ og ly for vind og vejr, bygge med tov, rafter og presenninger, lave sit eget grej, bueskydning
naturen generelt: anvende kompas og naturen til at finde vej, finde spiselige planter, tilberede fundne planter, affaldspolitik

Evaluering: Elevernes faglige fremskridt evalueres løbende. Hen mod slutningen af værkstedsperioden laves en endelig evaluering af undervisningen med den enkelte elev. Denne evaluering skrives i elevens værkstedsudtalelse.