Klaver/­Keyboard

Med udgangspunkt i elevernes interesse for musik, er det valgfagets mål igennem en individuel tilrettelagt undervisning at udvikle elevens kundskaber omkring klaverspil og instrumentalt sammenspil. I valgfaget får eleverne mulighed for at dyrke interessen omkring et enkelt instrument og fordybe sig i de muligheder, der i fællesskab findes. Det tilstræbes, at eleverne er med til at sætte et individuelt præg på undervisningen og, at de udvikler deres lyst til at eksperimentere og improvisere, så de også kan få glæde af klaveret i fritiden sammen med andre elever.

Indholdet i undervisning er:

  • At betjene et specifikt instrument og anvende mange af dets funktioner
  • Finmotorik – håndens position og bevægelser på tastaturet samt anslaget
  • At træne lettere node og rytmelæsning
  • Træning af grundlæggende rytmefornemmelse – at kunne tælle til det spillede
  • Øve højre-venstrehånds koordination
  • Små melodiforløb – både solo- samt sammenspil, tilpasset den enkeltes niveau
  • Små rytmiske akkompagnementer, tilpasset den enkeltes niveau
  • Træne koncentration, opmærksomhed og vedholdenhed
  • Lettere gehør samt improvisationsøvelser
  • Vedholdenhed – at få ”hjemmearbejde” / skulle øve i fritiden

Der tages udgangspunkt i den enkeltes indgangsvinkel til, hvad ”god klavermusik” er –forstået som hhv. melodiske forløb eller akkompagnement, – klassisk såvel som rytmisk musik. Ud fra disse valg sammensættes små hold, som dog alle begynder med den samme grundtræning. Undervisningen foregår på hold, hvor 1-3 elever ad gangen sidder ved instrumenterne. Nogle gange træner eleverne individuelt med høretelefoner på, mens andre instrueres, for at minimere ventetiden, inden alle spiller sammen, da ikke alle indlærer i samme tempo.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego