Fenskær Efterskole sammenhold

Fremtiden og Fenskær Plus

På Fenskær Efterskole har vi udslusningsafdelingen Fenskær Plus.

Her lærer eleverne, hvad det vil sige at bo selv, og der er stort fokus på det uddannelses- og erhvervsafklarende. Vores udslusningsafdeling sigter mod at forberede de unge til FGU eller STU. Fenskær Plus kan også være starten på et STU-tilbud

Efter endt ophold på Fenskær Efterskole – eller en anden specialefterskole – er det muligt at komme på et udslusningsforløb i et til to år. Eleverne bor lettere adskilt fra efterskolen i huse med eget værelse, fælles køkken/alrum og med to huslærere tilknyttet hvert hus.

I løbet af dagen deltager eleverne i forskellige skole- og uddannelsesaktiviteter. Om aftenen er der mulighed for at deltage i valgfag eller andre aktiviteter. Hver eftermiddag er der hustimer, hvor huslærerne har eleverne til blandt andet bo-træning, hvor de lærer om tøj- og opvask, rengøring og indkøb, og om aftenen selv at lave mad.

En træningsbane til voksenlivet

På Fenskær Plus håber vi altid at gøre eleverne så selvhjulpne som muligt gennem almen dannelse og erhvervs- og uddannelsesafklarende forløb, så de på sigt kan flytte for dem selv og måske endda passe et arbejde eller gå på en uddannelse. Som elev på Fenskær Plus bliver skoleåret individuelt tilrettelagt af efterskole- og udslusningslærere, hvor der blandt andet kan indgå udslusningsprojekter, kurser på egnens uddannelsessteder, praktik og arbejdsprøvning.

Fenskær Plus arbejder tæt sammen med de unge, forældre, UU-vejledere og sagsbehandlere for at få de unge så godt videre i livet som muligt.

Eleven skal til en personlige samtale, før man kan blive optaget på Fenskær Plus.

 

© Fenskær EfterskoleWebsite af Peoplez

Vi bruger cookies til at forbedre din besøgsoplevelse på vores hjemmeside. Læs mere…