Fenskær Efterskole sammenhold

Fremtiden og Fenskær +

På Fenskær Efterskole har vi udslusningsafdelingen Fenskær+.

Her lærer eleverne, hvad det vil sige at bo selv, og der er stort fokus på det uddannelses- og erhvervsafklarende. Vores udslusningsafdeling sigter mod at forberede de unge til FGU eller STU.  Fenskær+ kan også være starten på et STU-tilbud.

Efter endt ophold på Fenskær Efterskole – eller en anden specialefterskole – er det muligt at komme på et udslusningsforløb i et til to år. Eleverne bor lettere adskilt fra efterskolen i huse med eget værelse, fælles køkken/alrum og med to huslærere tilknyttet hvert hus.

I løbet af dagen deltager eleverne i forskellige skole- og uddannelsesaktiviteter. Om aftenen er der mulighed for at deltage i valgfag eller andre aktiviteter. Hver eftermiddag er der hustimer, hvor huslærerne har eleverne til blandt andet bo-træning, hvor de lærer om tøj- og opvask, rengøring og indkøb, og om aftenen selv at lave mad.

En træningsbane til voksenlivet

Fenskær+ håber vi altid at gøre eleverne så selvhjulpne som muligt gennem almen dannelse og erhvervs- og uddannelsesafklarende forløb, så de på sigt kan flytte for dem selv og måske endda passe et arbejde eller gå på en uddannelse. Som elev på Fenskær+ bliver skoleåret individuelt tilrettelagt af efterskole- og udslusningslærere, hvor der blandt andet kan indgå udslusningsprojekter, kurser på egnens uddannelsessteder, praktik og arbejdsprøvning.

Fenskær+ arbejder tæt sammen med de unge, forældre, UU-vejledere og sagsbehandlere for at få de unge så godt videre i livet som muligt.

Eleven skal til en personlige samtale, før man kan blive optaget på Fenskær+.

 

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego