Fenskær Efterskole sammenhold

Fremtiden og 3U

På Fenskær Efterskole har vi udslusningsafdelingen, 3U – Ungdom, Udvikling og Uddannelse.

Her lærer eleverne, hvad det vil sige at bo selv, og der er stort fokus på det uddannelses- og erhvervsafklarende. Vores udslusningsafdeling er at betragte som et STU-tilbud og som forberedende til FGU.

Efter endt ophold på Fenskær Efterskole – eller en anden specialefterskole – er det muligt at komme på et udslusningsophold et eller flere år. Der er plads til 32 elever, og de bor lettere adskilt fra efterskolen i fire huse med eget værelse og med to huslærere tilknyttet hvert hus.

I løbet af dagen deltager eleverne i forskellige skole- og uddannelsesaktiviteter. Om aftenen er der mulighed for at deltage i valgfag eller andre aktiviteter. Hver eftermiddag er der hustimer, hvor huslærerne har eleverne til blandt andet bo-træning, hvor de lærer om tøj- og opvask, rengøring og indkøb, og om aftenen laver eleverne selv mad.

En træningsbane til voksenlivet

På 3U håber vi altid at gøre eleverne så selvhjulpne som muligt gennem almen dannelse og erhvervs- og uddannelsesafklarende forløb, så de på sigt kan flytte for dem selv og måske endda passe et arbejde eller gå på en uddannelse. Som elev på 3U bliver skoleåret individuelt tilrettelagt af efterskole- og udslusningslærere, hvor der blandt andet kan indgå udslusningsprojekter, kurser på egnens uddannelsessteder, praktik og arbejdsprøvning.

3U arbejder tæt sammen med de unge, forældre, UU-vejledere og sagsbehandlere for at få de unge så godt videre i livet som muligt.

Eleven skal til en personlige samtale, før man kan blive optaget på 3U.

  • 3U er et tilbud til 11. og 12. skoleår.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Peoplez

Vi bruger cookies til at forbedre din besøgsoplevelse på vores hjemmeside. Læs mere…