Fenskær Efterskole

Vores pædagogik

Medansvar og selvbestemmelse er vigtigt for os, og derfor er det eleverne selv, der er med til at forme deres eget skoleår. Med mange forskellige valgfag og værksteder, kan eleverne kreere deres egen linje på skolen. Det vigtige for os er, at den enkelte elev får så stort et udbytte af undervisningen som muligt, så fagligheden på det enkelte værksted er meget stor. En del af vores lærere har udover en pædagogisk uddannelse også en erhvervsfaglig uddannelse.

Alle vores elever profiterer af en meget struktureret hverdag, hvor de minimum har 38 lektioner, som er fordelt over hele dagen – også sen eftermiddag og aften.

Eleverne er typisk elever hos os i 1 til 3 år, og vi har en aldersspredning på 14-19 år. Fælles for alle eleverne er, at de tidligere har modtaget specialundervisning eller inklusionstilbud i folkeskolen, og vi tilrettelægger undervisningen efter det – Små hold, overskuelig undervisning og fokus på den enkeltes interesser og evner.

Modige og motiverede

Vi lader eleverne vælge værksteder og valgfag efter deres interesser, og vi oplever ofte, at eleverne begynder med det, de kender bedst. Men som eleverne får selvtillid og bliver modigere, kan de blive motiverede til at prøve et værksted eller et valgfag, hvor succes ikke er givet på forhånd, hvor der skal flyttes grænser og tages store udfordringer op: For den ene kan det betyde at turde blive møgbeskidt på gartneriholdet, mens det for andre giver mod til at engagere sig i de boglige fag.

Samarbejdet med kontaktlæreren, det vi på Fenskær Efterskole kalder en huslærer, er centralt i vores arbejde. Lærergruppen på Fenskær Efterskole er uddannede til at kunne sætte fokus på den enkelte elev og give den støtte, der skal til, for at de unge kan indgå ligeværdigt i et forpligtende, socialt fællesskab. Det er også huslærerens opgave at sørge for et godt og konstruktivt samarbejde med jer som forældre.

Det er tydeligt, at medansvaret og valgfriheden giver succesoplevelser for vores elever, og at mange genfinder lysten til at lære. Ud over værksteder og valgfag har de unge hver dag hustimer, hvor de under huslærernes vejledning gør rent, vasker tøj, holder styr på lommepengene og bliver undervist i et aktuelt tema fra ind- og udland samt matematik og dansk.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego