Fenskær Efterskole

Fenskær Plus til forældre

På Fenskær Efterskole har vi udslusningsafdelingen, Fenskær Plus. Her lærer eleverne, hvad det vil sige at bo selv, og der er en stor grad af erhvervs- og uddannelsesafklaring med mulighed for brobygning, praktik og mange andre aktiviteter på både efterskolen og i lokalområdet.

Fenskær Plus sigter mod at forberede de unge på et STU-tilbud eller Den Forberedende Grunduddannelse, FGU. Fenskær Plus kan også være starten på et STU-tilbud

Efter endt ophold på Fenskær Efterskole – eller en anden specialefterskole – er det muligt at komme på Fenskær Plus i et eller to år. Eleverne bor lettere adskilt fra efterskolen i  huse med eget værelse, fælles køkken/alrum og med to huslærere tilknyttet til hvert hus.

I løbet af dagen deltager eleverne i forskellige skole- og uddannelsesaktiviteter, og om aftenen er der mulighed for at deltage i valgfag eller fritidsaktiviteter i byen.

Hver eftermiddag er der hustimer, hvor huslærerne har eleverne til bo-træning, hvor de blandt andet lærer at vaske tøj, gøre rent og foretage indkøb, og om aftenen er eleverne selv med til at lave deres egen mad i samarbejde med huslæreren. Det er huslærerne, der har den tætte kontakt til de enkelte elever og forældre, og blandt andet taler med dem om personlige forhold, deres økonomi og fremtidsplaner.

En træningsbane til voksenlivet

På Fenskær Plus håber vi altid at gøre eleverne så selvhjulpne som muligt gennem almen dannelse og erhvervs- og uddannelsesafklarende forløb, så de på sigt kan flytte for dem selv og måske starte på et job eller en uddannelse. Som elev på Fenskær Plus bliver skoleåret individuelt tilrettelagt af efterskole- og udslusningslærere, hvor der blandt andet kan indgå udslusningsprojekter, kurser på egnens uddannelsessteder, eksterne praktikforløb og arbejdsprøvning. Fenskær Plus er at betragte som et STU-tilbud og FGU-forberedende.

Reglerne på Fenskær Plus er anderledes end på efterskolen; alle har eneværelse, men piger og drenge bor mikset sammen i husene og må besøge hinanden på værelserne. På grund af de lidt friere rammer, har de andre efterskoleelever ikke adgang på Fenskær Plus.

I vores vejledning arbejder vi tæt sammen med de unge, jer som forældre og eksterne samarbejdspartnere. Det er vores erfaring, at alle vores elever har behov for ekstra støtte i overgangen fra Fenskær Efterskole. Ved at begynde den proces allerede i efteråret giver det størst mulighed for en god overgang videre ud i uddannelse eller arbejde.

For nogen er Fenskær Plus et 10., 11. eller 12. skoleår og for andre elever er det begyndelsen på en STU-uddannelse.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Peoplez

Vi bruger cookies til at forbedre din besøgsoplevelse på vores hjemmeside. Læs mere…