Fenskær Efterskole

Fenskær Efterskole søger efterskole­lærere

Fenskær Efterskole søger lærere, der kan dække et eller flere af følgende fag:
Sløjd, gartneri, textil, musik, dansk samt matematik.

Fenskær Efterskole er en musisk, praktisk og prøvefri efterskole for unge med indlæringsvanskeligheder. Vi er 90 elever på skolen og 19 lærere. Med ledelse og teknisk/administration er der i alt 28 ansatte.

Vi søger lærere med en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til undervisning, som samtidig er interesseret i at arbejde med unge med specielle læringsforudsætninger. Du skal have lyst til at indgå i hele den pakke, der følger med det at være lærer på en efterskole, såsom tilsyn, kontaktlærer mm. Vi søger personer, som har en relevant pædagogisk baggrund, og som har gode, faglige kompetencer inden for deres fag.

Du skal undervise i dit værkstedsfag og i valgfagsrækken inden for dine kompetenceområder. I tæt samarbejde med din huslærerkollega skal du kunne varetage funktionen som huslærer for en gruppe på 11 elever samt guide og vejlede dem i hverdagen. Herudover skal du deltage i tilsynsordningen på efterskolen. Der vil være både aften- og weekendarbejde.

Vi tilbyder et arbejdsmiljø med imødekommende kolleger og et godt arbejdsfællesskab.
Vi har et tæt samarbejde lærere og ledelse imellem, hvor der er stor faglig frihed til at udvikle faget til gavn for en gruppe unge, der virkelig har brug for at få styrket deres selvtillid og selvværd. Du får mulighed for faglig opdatering og udvikling gennem eksterne kurser og udviklingsarbejde på efterskolen.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forstander Niels Kirk tlf. 9789 1177 i hverdage mellem 8.00 og 15.00.

Vi skal have modtaget din ansøgning senest søndag den 6. februar. Vi forventer at holde samtaler i uge 6.

Tiltrædelsesdato er den 1. april 2022 eller snarest derefter.

Ansøgning sendes på mail til post@fenskaer.dk att. Niels Kirk, Fenskær Efterskole, Kollegievej 5 b, Nr. Nissum, 7620 Lemvig

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego