Specialefterskole Fenskær Efterskole

Afslutningstale v. Niels Kirk (del 1) Fenskær Efterskole 2012

30. juli 2012

Skoleårets afrunding, 2012

Årets sidste dag afsluttes med at vi mødes med alle forældre og elever til sang, tale og uddeling af afgangsbeviser – samt et stort og hjerteligt (og tårevædet) farvel og tak for i år. Traditionen tro holder Niels tale for eleverne inden uddeling af beviserne, og det er denne, der bringes i de næste blogs:

Kære elever og kære forældre!

Hjertelig velkommen til afslutningen på dette skoleår. Det er igen i år dejligt at se så mange, der er mødt frem for at hjælpe os med at afslutte året og dermed være med til at skabe festlige rammer for overrækkelsen af afgangsbeviserne.

Et år med store oplevelser

Vi har været gennem meget det sidste år, og der har været mange store oplevelser. Der har selvfølgeligt også været svære stunder, hvilket også er en del af efterskolelivet. Fra skolens side bestræber vi os på, at I får rigtig mange forskellige oplevelser med fra Fenskær Efterskole, – oplevelser I måske ikke selv sådan lige ville springe ud i.

Ud over alle de ting, der sker på værkstederne og i undervisningen, vil jeg fremhæve nogle af højdepunkterne fra året, der er gået.

 Der var …..

  • introturen – høstfesten, ”Fra jord til bord” skoleweekenden
  • flere koncerter gennem året, Kris Hermann, klassisk koncert med Mogens Dalsgaard og Titiana . Vore 2 husorkestre – det ene med Inger, Peder, Torben og Helge – og med (”Rimelig Almindelig”) Torben, Helge, Jens, Søren og Morten – og her til sidst et ungdomsorkester fra Mongoliet.
  • de fantastiske arrangementer, I selv har stået for. Skolekoncerteni Bamses navn, idrætsopvisningen og ikke mindst alle de fine videoer, I fik produceret i vores filmuge.
  • ture ud fra skolen, hvor 3U lige har afsluttet en kulturuge i København. Ture til Thyborøn med forskelligt indhold.  Vi var bag facaden i Givskud Zoo. Små ture med husene i forbindelse med undervisningen og ture i weekenderne, hvor den sidste gik til sandskulpturfestivallen i Søndervig. Og ikke mindst vores vinterlejrtur til Idre Fjäll. I var helt fantastiske i år til at udfordre jer selv, og vi har ikke før oplevet, at så mange kom så hurtigt videre fra begynderbakken. Vi var heldigvis også tilbage på sporet med ingen alvorlige skader!

Det er næsten til at tabe pustet over alt det …. og så er det ikke engang det hele. Kik ind på Picasa og Flickr, som I kan finde på vores hjemmeside, så er der billeder fra de fleste begivenheder gennem året.

Medansvar for de unges muligheder

Når vi sender sådan en flok dejlige unge mennesker videre til forhåbentlig uddannelse eller arbejde, kan jeg ikke lade være med at spekulere over, hvad det er for en verden, I kommer ud i. Den ser meget anderledes ud nu end for bare få år siden. Selv om politikerne snakker om, at der kommer til at mangle arbejdskraft fremover, er det bestemt ikke virkeligheden i øjeblikket. Man skal være heldig, for at få et regulært arbejde og en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

I det lys er det derfor utroligt vigtigt, at vi som samfund tager ansvar for den grupper af unge, der ikke har haft muligheder og chance for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Når man samtidig ikke kan benytte de ordinære ungdomsuddannelser, har vi et ekstra stort ansvar. Det vil være menneskeligt uansvarlig ikke at give vore unge en værdig tilværelse, hvor vi viser, at vi har brug for jer, og at samfundet lærer benytte de mange gode resurser, I besidder. Det er derfor vigtigt, hvilke tilbud vi som samfund har til jer.

Uddannelsesgaranti for alle

Nu har vi i nogle år haft uddannelsesgarantien for alle, og der er ved at tegne sig et mønster for, hvordan den virker i praksis. Desværre er det ikke alle kommuner, der forvalter loven efter hensigten. En af de største hindringer for at uddannelsen bliver til gavn for de unge er, at de uddannelser, vores unge typisk kan profitere af, her tænker jeg på STU og EGU-uddannelserne, er kommunalt finansieret.

Alle andre ungdomsuddannelser: Gymnasiet, Erhvervsskolerne, Handelsskolerne, HF mm. er statsligt finansieret, og derigennem et meget ensartet og gennemsigtigt system.

Revision af STU-loven

Ofte ser vi, at vores unge ikke får den uddannelse, de ønsker, og de får en undervisning, der ikke giver megen mening, men mere er en afvikling af kommunens forpligtelse i relation til uddannelsesgarantien. STU loven skal revideres om et år, og her fra Fenskær søger vi at påvirke de politikere, vi har kontakt til, og vi forsøger også gennem diverse foreninger at pege på problemstillingerne, vi ser. Sat på spidsen virker det som om, en del kommuner har genindført stavnsbåndet. De unge har bare at tage kommunens eget tilbud, selv om det ikke er den uddannelse, der giver mening for den enkelte. – Til kommunernes forsvar skal det så siges, at de fra starten var underfinansierede.

Har I kontakt til politikere, er det bare med at prikke til dem og forsøge at øve indflydelse den vej. Presset skal gå opad, og ikke ned på vores unge og deres muligheder for en ordentlig uddannelse.

Heldigvis er der en del af jer, som skal videre i uddannelsesforløb, der er fornuftige og gode, og som I glæder jer til. Det er vi selvfølgeligt utrolig glade for, og vi glæder os på jeres vegne.

Fællesskabers betydning

Arbejde og uddannelse er en ting, men for at være et helt menneske er det vigtigt, at vi alle oplever at høre til i et fællesskab – et fællesskab, hvor vi ikke føler os pressede. Vi mennesker har behov for et socialt fællesskab, for at vi kan få et godt liv. Her kommer familie, kammerater og nære venner ind. I har fået grundlagt mange gode venskaber her på Fenskær, og jeg håber meget, I er i stand til at holde fast i dem, for de kan ofte vare hele livet, hvis de bliver plejet.

Når vi har Elevkomsammen for gamle elever, er det fantastisk at se, hvordan venner helt tilbage fra dengang skolen startede, stadig holder sammen, og det er fantastisk at høre om, hvordan de støtter hinanden. Og det er da også blevet til mere end ét ægteskab mellem gamle Fenskær elever gennem årene …….. (der er dog ikke ægteskabsgarenti, selv om I kommer til gammel elevdag  )

Min opfordring til jer her er, at bruge alle de sociale medier, sms, mail, FacebookTwitter, chatrooms og hvad de nu hedder, for at fastholde kontakterne, selv om der bliver stor afstand mellem jer. Og skulle der være en periode, hvor I af forskellige grunde mister kontakten med hinanden, er I jo altid velkomne til vores dag for gamle elever. Det er jo ret imponerende, at vi samler ca. 200 af skolens tidligere elever den dag.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego