Vejledning 

Organisering af vejledningen:

De enkelte huslærere står for vejledningen af eleverne. Lærerne forsøger gennem samtaler at

afdække elevernes ønske om videre skoleforløb/uddannelse.

Gennem vejledning og evt. afklarende praktikforløb forsøger lærerne at bibringe eleven så stor

erkendelse som muligt om realiteterne bag fremtidsønskerne.

 

Uddannelsesplanens funktion:

Uddannelsesplanen fungerer som en ’logbog’, hvor lærerne løbende skriver elevens ønsker ned

efterhånden, som de opstår. Evt. praktikforløb nedskrives ligeledes i uddannelsesplanen.

Inden 1. marts skal uddannelsesplanen være underskrevet af elev, forældre og

huslærer(vejleder).

 

Praktik- og brobygningsforløb:

Praktik i løbet af 1. og 2. år i efterskoleforløbet kan aftales med huslæreren, men er i øvrigt

obligatorisk i udslusningsforløbet, 3U.

I udslusningsforløbet, 3U, er brobygnings- og praktikforløb en integreret del af undervisningen.

Eleverne har stor mulighed for at være med til at bestemme, hvor de enkelte forløb skal

afvikles. Forløbene bruges som afklaring af elevens interesseområder og arbejdsevne.

 

Samarbejde med UU-centre:

I de sene efterårs- eller vintermåneder arrangeres et møde med eleven, forældre, UU-vejleder

og evt. sagsbehandler/socialrådgiver for at afklare forløbet for eleven det følgende år, hvis ikke

eleven blot fortsætter på efterskolen.

Ved afbrydning af skoleforløb kontaktes elevens hjemlige UU-center, som herefter overtager

vejledningsforpligtelsen.