Skolens værdigrundlag:
Skolen har som grundlag for sit virke en respekt for den enkeltes ret til en alsidig personlig udvikling inden for rammerne af et forpligtende fællesskab, der bygger på gensidig tillid og ansvar.

Skolens formål:
Skolens mål er, gennem en praktisk-musisk betonet undervisning, at give de unge mulighed for at gøre erfaringer, der kan styrke deres selvtillid og aktive engagement i tilværelsen samt øge deres muligheder for at klare dagliglivets opgaver i arbejde og fritid.

Samfundet:
I det hyperkomplekse samfund går alt meget hurtigt. Forandringer er et hverdagsvilkår. For at kunne følge med kræves hurtig omstilling af den enkelte - hvis man ikke kan følge med, bliver man sat af og må klare sig selv. En menneskelig forudsætning for at kunne begå sig i dette samfund er, at man er i rimelig balance, har en rimelig grad af rodfæstethed og er så robust, at man kan modstå de frustrationer, der uvægerligt vil komme. Man kan påstå, at det enkelte menneske har brug for at udvikle en frustrations-robustheds-kompetence.
Unge mennesker med særlige læringsforudsætninger er udfordret i ekstrem grad af denne samfundsstruktur. De har derfor brug for specielt tilrettelagt undervisning i deres uddannelsesforløb. Denne udfordring tager vi gerne imod på Fenskær Efterskole.

Målgruppe:
Fenskær Efterskole er en prøvefri efterskole for elever med særlige læringsforudsætninger. Undervisningen er tilrettelagt med en praktisk-musisk tilgang og henvender sig til elever, der ikke har kunnet profitere af den almene, boglige undervisning.

Eleverne vil ofte tidligere have været i sammenhænge, hvor de har følt sig utilstrækkelige i forhold til jævnaldrende. De har svært ved sociale relationer – og føler sig ikke som del af et fællesskab med de øvrige elever i deres klasser.

Historik
Fenskær Efterskole startede i 1987 som specialefterskole i lokaler, som blev overtaget fra Ad. L. Hansens Kollegium.
Rent fysisk og elevtalsmæssigt er skolen vokset til en størrelse, hvor den nu rummer ca. 90 elever fordelt på efterskoleafdelingen og udslusningsafdelingen og arealmæssigt er på ca. 5 ha.