Valgfagets navn: KEND DIN EGN

Intro: Faget foregår i naturen omkring skolen. De fleste gange køres ud i området i skolens bus. Faget udbydes som et valgfag, og strækker sig fra kl. 15.30-17.00 en gang ugentligt.

Mål: Det er målet at give eleverne kendskab til den meget varierede natur, som omgiver efterskolen med skov, fjord, skrænter og istidslandskab samt at lade eleverne opleve glæden ved at bevæge sig og få sund motion og frisk luft i naturen og derigennem styrke motorik og fysik.

Indhold: Eleverne skal arbejde med at øge deres kendskab til og glæde ved den nære natur: hvordan er de forskellige landskabsformer opstået – hvad finder vi i skoven og på stranden – hvordan bruger vi naturen rekreativt – hvilke kulturminder findes der i vores område – hvad er en gravhøj, og hvordan skildres den natur, vi bevæger os i, på et kort.

Som en del af undervisningen udforskes nærområdet gennem traveture i forskellige landskabsformer, hvor vi udfordrer både kondition, udholdenhed og motorik.

Undervisningen vil typisk starte med et fælles oplæg fra underviseren, hvor eleverne orienteres om dagens udfordringer. Der fortælles om netop den del af omegnen, som vil være mål for dagens tur, kortet undersøges, og den aktuelle strækning udpeges.

I skolens bus tages på ture, hvor omegnen udforskes, og hvor der tilrettelægges traveture ved skov og strand, klatring i klitterne og lignende fysiske udfoldelser. Det tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så alle kan have udbytte af faget, uanset fysisk formåen. Undervejs undervises i de ting, eleverne møder: skovens vegetation, forsteninger, der findes på stranden, landskabets tilblivelse og mm.

Evaluering: Når dagens tur afsluttes, samles der op på, hvad eleverne har set undervejs, og hvordan det har udfordret den enkelte.