Valgfagets navn: JAGT OG NATUR.

Intro: Valgfaget ”jagt/natur” tager udgangspunkt i den danske naturs mangfoldighed. Der arbejdes både teoretisk og med praktiske opgaver ude i naturen. Der skydes på vores skydebane – med luftgeværer – og der foretages ture ud i naturen, hvor vildtet betragtes, og vildtbiotoper analyseres.

Mål: Med udgangspunkt i elevens interesse inden for jagt/natur, er det fagets mål,

  • at skærpe elevernes interesse for og viden om jagtens etiske, moralske og praktiske regler og dens gennemførelse.
  • at eleverne får større indsigt i og viden om det danske og udenlandske dyrevildt samt metoder til pleje og pasning af vildtet.
  • at eleverne oplever og fornemmer betydningen af naturens pasning og pleje til fordel for dyrevildtets trivsel og mulighed for overlevelse i den danske natur.
  • at eleverne skærper deres interesse for vildt og natur med evt. henblik på senere erhvervelse af jagttegn.

Indhold:  Gennem praktiske øvelser og teoretiske gennemgange får eleverne indblik i natur og vildtpleje, jagtformer og jagtvåben. Gennem tekst og billeder samt praktiske øvelser og ture i naturen får eleverne mulighed for at tilegne sig viden om og forståelse for den danske natur og dens vildtbestand.
Undervisningen vil indeholde:

  • gennemgang af den danske vildtbestand via billeder og tekst.
  • forevisning af DVD og video om jagt på og pleje af vildtet i Danmark og i udlandet.
  • ture i naturen, hvor vildtet og naturen besigtiges.
  • forskellige jagtformer og jagtvåben gennemgås.
  • sikkerhed i forbindelse med jagt/våbenbrug gennemgås.

Evaluering: Der evalueres mundtligt med eleverne gennem forløbet.