Valgfagets navn: FODBOLD

Intro: Undervisningen foregår afhængigt af sæsonen enten i idrætshallen eller på boldbanen. Fra ca. oktober til marts trænes inde. Resten af året spilles der udenfor. Eleverne kommer på valgfaget til at arbejde med flere forskellige organisationsformer. Individuel, par, grupper og hold er nogle af de organisationsformer, der arbejdes med.

Mål: Med udgangspunkt i elevens interesse for at forbedre sine faglige færdigheder, er det værkstedets mål igennem en individuelt tilrettelagt specialundervisning at forbedre elevens standpunkt i almene skolefag med fokus på fodbold. (Jf. Fællesmål). 
Det er endvidere formålet:

 • at eleverne oplever glæde og lyst til at udøve idræt.
 • at give eleverne forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af.
 • at undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab.

Indhold: I valgfaget arbejdes ud fra forskellige perspektiver blandt andet det legende, det konkurrenceprægede og det eksperimenterende.
Eleverne arbejder i faget med bevægelse i forskellige former og situationer. Hovedvægten lægges på arbejdet med motorisk og fodboldteknisk udvikling. Desuden skal eleverne arbejde med at udvikle deres fysiske styrke, udholdenhed og taktiske forståelse i forskellige fodboldaktiviteter.
Eleverne arbejder i valgfaget med at:

 • udøve opvarmnings- og grundtræningsforløb.
 • træne og udvikle fodboldtekniske færdigheder, som f.eks. indersidespark, hovedstød og tæmning.
 • afprøve forskellige former for fodboldrelaterede spil og øvelser.
 • træne udholdenhed, hurtighed og smidighed.
 • anvende enkle taktiske elementer.
 • forstå og handle efter fodboldtaktiske oplæg og anvisninger.

 Undervisningen omfatter:

 • opvarmning.
 • boldbasis-øvelser.
 • stimulering af sanse- og bevægeapparatet, som f.eks. balance, hoppe og drible.
 • træning af tekniske færdigheder.
 • fodboldtaktiske øvelser.
 • træning af muskeludholdenhed, styrke, smidighed, koordination og kondition.
 • udstrækning og smidighedsøvelser.
 • traditionel fodbold.

Evaluering: Der evalueres løbende i undervisningen med gruppen.