Valgfagets navn: DANSK/EVENTYR

Intro: Undervisningen i dansk foregår i et stort lyst lokale. I lokalet er der både store fælles arbejdsborde samt individuelle arbejdspladser, hvor der er computeradgang. Efterskolens lille bibliotek ligger i umiddelbar tilknytning til dansk og kan også inddrages til undervisningen.

Mål: Med udgangspunkt i elevens interesse for at forbedre sine danskfærdigheder, kan man i valgfaget dansk/eventyr arbejde med et specifikt danskrelateret emne.

Det er endvidere målet, at:

 • den enkelte elev udvikler sin læsefærdighed gennem sproglig opmærksomhed, læsetræning - evt. med computeren som kompenserende hjælpemiddel.
 • den enkelte elev udvikler sine evner til og muligheder for at udtrykke sig skriftligt - evt. med computeren som hjælpemiddel.
 • den enkelte elev får gode arbejdsvaner, der motiverer og giver selvtillid til egen formåen/evner.
 • der trænes gode lyttevaner, når der læses tekst (eventyr) højt – samt at træne eventyrets fagbegreber og analysetræk i fælles mundtlig analyse
 • den enkelte elev trænes i at læse egen produceret tekst eller uddrag fra en eventyrbog højt.

Indhold: Den enkelte elev vil arbejde med at:

 • udvikle egne læsefærdigheder
 • øge egen læseforståelse
 • lære om eventyrgenrer og karakteristika samt introduceres for aktant- samt berettermodellen
 • analysere eventyr, der læses højt af læreren i fælles forum på holdet
 • lære at argumentere, dokumentere og begrunde ud fra indlærte begreber
 • fortolke eventyr og sætte dem i relation til egne oplevelser og nutidige begreber
 • lære at skrive små eventyr med udgangspunkt i en nøje, individuel tilrettelagt berettermodel

I hver undervisningstime er der fællesundervisning, hvor der i roligt tempo lægges nye begreber og ny viden til i undervisningen. – Der læses et nyt eventyr højt i hver undervisningstime, hvor der tales om genre og karakteristika – enten undervejs eller som umiddelbar efterfølgende analyse. Eleverne arbejder individuelt hver gang med en løbende proces med at skrive et eventyr selv, hvor de i en individuel vejledt proces guides trin for trin.

Evaluering: Evaluering foregår løbende med den enkelte elev i deres individuelle skriveproces samt en kollektiv evaluering fra gang til gang med udgangspunkt i ”hvad har vi lært ind til nu – hvad ved vi” – samt ”hvor er vi kommet til – hvad er vores afsæt for dagens arbejde”.