Værkstedets navn: METAL

Intro: Undervisningen foregår i skolens metalværksted, som er indrettet i jf. arbejdsmiljølovgivningen med svejsekabiner, slibe- og skærekabine samt individuelle arbejdsstationer.
Værkstedsundervisningen foregår i hold på max 8 elever. Alle elever på værkstedet gennemfører det lovpligtige § 26 kursus, Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring.  

Formål: Med udgangspunkt i elevens nysgerrighed og interesse for faget, er det værkstedets mål igennem en individuelt tilrettelagt specialundervisning at bibringe eleverne viden om grundlæggende materialer og arbejdsprocesser i metalbearbejdning.  
Målet er derfor:

 • at den enkelte elev udvikler sine håndværksmæssige færdigheder gennem praktisk arbejde med materialer, arbejdsmetoder og teknikker.
 • at den enkelte elev lærer om de arbejdsmiljøaspekter, der er en naturlig del af værkstedet, herunder støjgener, farlige stoffer og arbejdsstillinger.
 • at den enkelte elev udvikler sine sociale kompetencer gennem samarbejde med andre elever og ved at indgå i den håndværksprægede kultur, der er på værkstedet.
 • at den enkelte elev oplever succes på værkstedet, styrker troen på, at ”jeg kan også lære noget” og derigennem udvikler et mere positivt livssyn og selvopfattelse.
 • at den enkelte elev arbejder med sammenhængen mellem arbejdsindsats og produkt kvalitet. (Udholdenhed og håndværksmæssig indstilling, kontra dårligt arbejde/sjusk og ligegyldighed) 

Indhold: Den praktiske undervisning tager udgangspunkt i selvformulerede eller lærerstillede opgaver, i egne skitser, tegninger eller billeder, alt efter den enkelte elevs ønsker, lyst og kunnen.
Det valgte design/produkt gennemgås af lærer og elev, der udarbejdes en arbejdsplan med skitser og mål, og herefter snakkes metoder og teknikker igennem. 

Følgende teknikker vil kunne indgå i undervisningen:

 • Tegningsforståelse med målinger, vinkler og beregninger af materialeforbrug.
 • Værktøjslære i forhold til valgte materialer og teknikker.
 • Afkortning, save, skære, klippe
 • Bukke, håndsmede, forme og bearbejde materialer hen mod et design / produkt.
 • Samlemetoder fx Svejse (MAG, TIG og GAS), lodde (blød og hård) og popnitning
 • Overflade behandling, sandblæsning, polering, slibning og maling.

Der arbejdes rigtigt meget med valg af design og fordybelse i eget produkt, at gøre sig umage med sit arbejde, at eleven kommer til at opleve stolthed over sin arbejdsindsats og det design /produkt, arbejdet resulterer i.

Det er centralt i arbejdet på værkstedet, at den enkelte elev lærer at stole på sig selv og lærer at anvende den læring, han/hun har tilegnet sig gennem undervisningen.

Evaluering: Der foregår evaluering af arbejdet med de forskellige produkter undervejs i tilblivelsesprocessen. Ofte skal eleven lave flere af de samme produkter for at understøtte den læring, som arbejdet på værkstedet giver. Hver værkstedsperiode afsluttes med en skriftlig udtalelse, som gennemgås med den enkelte elev og skrives i værkstedsudtalelsen.