Værkstedets navn: IDRÆT

Intro:

Undervisningen kan foregå mange steder på skolen og i vores lokale miljø. I sommerhalvåret benytter vi ofte vores boldbane, naturpark, multibane og skovdistriktet Klosterheden. I vinterhalvåret benytter vi i stor grad vores hal, som også rummer styrkerum og teorilokale. Hallen er udgangspunkt for undervisningen. Eleverne kommer på værkstedet til at arbejde med flere forskellige organisationsformer. Individuelt, par, grupper og hold er nogle af de organisationsformer, der arbejdes med.

Formål:

Med udgangspunkt i elevens interesse for at forbedre sine faglige færdigheder er det værkstedets mål igennem en individuelt tilrettelagt specialundervisning at forbedre elevens standpunkt i almene skolefag med fokus på idræt. (Jf. Fællesmål).
Det er endvidere formålet:

 • at den enkelte elev udvikler idrætslige, personlige, sociale og kropslige kompetencer.
 • at eleven oplever glæde og lyst til at udøve idræt.
 • at eleverne får forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af.
 • at eleverne opnår indsigt i og får erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur.
 • at eleverne får forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab.

Indhold:

I faget vil vi arbejde ud fra forskellige perspektiver blandt andet det legende, det konkurrenceprægede, det eksperimenterende og det sundhedsmæssige.
Eleverne arbejder i faget med bevægelse i mange forskellige situationer og former. Hovedvægten lægges på arbejdet med motorisk udvikling og styrkelse af koordination samt sanseapparatet. Desuden skal eleverne arbejde med at udvikle deres fysiske styrke og taktiske forståelse i idrætslige aktiviteter og discipliner.
Eleverne arbejder med at:

 • udøve forskellige opvarmnings- og grundtræningsforløb.
 • følge rytme og bevægelsesforløb.
 • udføre og øve forskellige lege.
 • afprøve forskellige gymnastiske færdigheder.
 • udvikle og træne enkelte tekniske færdigheder i forskellige boldspil.
 • anvende enkle taktiske elementer.
 • forstå og handle efter taktiske oplæg og anvisninger.
 • udtrykke sig kropsligt med og uden musik, herunder anvende de rytmiske bevægelseselementer.
 • udforske mulighederne i aktiviteter og idræt udendørs/i naturen.
 • inddrage naturen i forbindelse med fysisk aktivitet.
 • træne udholdenhed, styrke og smidighed.
 • afprøve forskellige former for løb, spring og kast.

Endvidere arbejdes der med værdier og traditioner inden for idræt:

 • udvikle accept af forskelligheder inden for gruppen.
 • deltage i enkle konkurrenceprægede aktiviteter.
 • afprøve nye og gamle lege
 • forstå og respektere forskellige reaktioner i forbindelse med idrætslige  aktiviteter.
 • undersøge behovet for fysisk aktivitet.
 • afprøve alternative idrætsaktiviteter.

Undervisningen omfatter:

 • nye og gamle lege, fx regellege og fangelege
 • eksperimenterende lege og spil
 • introduktion af forskellige opvarmningsformer
 • boldbasis
 • traditionelle og utraditionelle boldspil, fx fodbold, rugby, slagboldspil
 • behændighedsøvelser og gymnastiske færdigheder, fx håndstand, balance og spring
 • atletik discipliner, fx sprint, boldkast og længdespring.
 • rytmiske forløb
 • løb og leg i naturen
 • elementær forståelse af sammenhængen mellem kost og fysisk aktivitet.
 • træning af muskeludholdenhed, styrke, smidighed, koordination og kondition.
 • indsigt i kroppens opbygning og organernes funktion.
 • personlig hygiejne.

Evaluering: Undervisningen evalueres med den enkelte elev kort inden periodeafslutningen. Denne evaluering skrives i den enkelte elevs værkstedsudtalelse. Enkelte forløb evalueres med hele gruppen undervejs i perioden.