SammenholdSammenhold
Årlig vinterlejrskoleÅrlig vinterlejrskole

Værkstedets navn: DANSK SOM ANDETSPROG

Intro: Dansk som andetsprog foregår i dansk- og medielokalet. Der undervises i faget 2x45 minutter om ugen. Det er forstanderen i samråd med forældrene, der kan give en elev mulighed for at deltage i denne
undervisning.

Mål: Målet med undervisningen i dansk som andet sprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge dansk. Ligeledes skal den udvikle deres bevidsthed om dansk kultur, sprog og sprogbrug. (jf. Dansk som andetsprog i efterskolen: Efterskoleforeningens Forlag juni 2006)

Det er endvidere formålet:

  • At eleven lærer at begå sig på/i dansk.
  • At eleven tilegner sig det basale i sproget dansk
  • At eleven kommer i gang med at bruge sproget både mundtlig og skriftligt.

Indhold:  Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs sproglige forudsætninger på modersmål og andre sprog.

Den enkelte elev arbejder blandt andet med:

  • at lære dansk via forskellige programmer på computer, hvor billede, ord og oplæsning er koblet sammen.
  • små spil og lege
  • rim og remser
  • at lytte og kommunikere på dansk.
  • at skrive danske ord og forstå betydningen af disse.
  • at læse meget lette bøger på dansk og forstå disse.

Evaluering: Undervisningen evalueres med den enkelte elev. Denne evaluering skrives i den enkelte elevs værkstedsudtalelse.