SammenholdSammenhold
Årlig vinterlejrskoleÅrlig vinterlejrskole

HUSTIMER EFTERSKOLEAFDELINGEN

Intro: Undervisningen foregår oftest i elevhusenes fællesrum. Der er dog også adgang til efterskolens datalokale, som ind imellem bruges til forskellige projekter.

Mål: Undervisningen har som formål at udvikle elevernes demokratiske dannelse. Det er desuden målet med undervisningen, at den enkelte elev

  • tilegner sig sociale redskaber
  • bliver bevidst om egen rolle og forpligtelser i det større fællesskab
  • tilegner sig redskaber til rent praktisk at kunne få en hverdag til at fungere

Indhold: Specialundervisningen har afsæt i fælles mål for de almene fag.

Undervisningen er tilrettelagt med obligatoriske emner i hver periode og desuden undervisning i geografi, biologi, dansk, matematik samt samtids- og samfundsorientering. Herudover er en stor del af undervisningen fokuseret på bo-træning og livsduelighed.

De fastlagte obligatoriske emner i løbet af året er: færdsel, miljøundervisning, uddannelses- og erhvervsvejledning, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, rusmidler, kriminalitet, fremmede religioner og fremmede kulturer samt kristendom.

Pædagogisk praksis: Undervisningstiden er: mandag, tirsdag og torsdag kl. 13.00 – 14.30, onsdag kl. 9.00 -12.00 samt fredag kl. 13.00 – 14.

Der tages udgangspunkt i de enkelte elevers kompetencer.

Computeren og andre IT-redskaber indgår i undervisningen.

Evaluering: Undervisningen evalueres løbende og noteres som et punkt i den enkelte elevs udtalelse.