SammenholdSammenhold
Årlig vinterlejrskoleÅrlig vinterlejrskole

HUSTIMER 3U

Intro: Undervisningen foregår i elevhusene. To gange om ugen med én lærer, og to gange med to lærere.

Mål: Undervisningen har som mål at udvikle elevernes demokratiske dannelse.
Det er desuden målet med undervisningen, at eleverne

  • tilegner sig sociale redskaber
    bliver bevidste om egen rolle og forpligtelser i det større fællesskab
    tilegner sig redskaber til rent praktisk at kunne få en hverdag til at fungere

Indhold:
Specialundervisningen har afsæt i fælles mål for de almene fag.
Undervisningen er tilrettelagt med obligatoriske emner i hver periode.
Herudover er en del af undervisningen fokuseret på bo-træning (indkøb, madlavning, personlig hygiejne, tøjvask, rengøring) og livsduelighed.

De fastlagte obligatoriske emner i løbet af året er: personlig økonomi og budgetlægning, fælles økonomi i boenheden, praktikforberedelse, forsikringsforhold.

Hver dag undervises i praktisk madlavning.

Undervisningstiden er:
mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 15.30 – 17.30 i 1. periode.
Herefter er undervisningstiden kl. 15.30 – 17.00.
Der tages udgangspunkt i de enkelte elevers kompetencer.

Evaluering: Undervisningen evalueres løbende og noteres som et punkt i den enkelte elevs udtalelse.