Statistik 2012-2013

Hvad vælger   eleverne efter endt skoleår på Fenskær Efterskole?

  ANTAL ELEVER I PROCENT  
Fenskær   Efterskole 2.år 27   34  
Fenskær   Efterskole 3U 14   18  
Fenskær   Efterskole STU 3   4  
STU et andet sted 18   23  
EGU 8   10  
Produktionsskole 3   4  
AspIT 1   1  
US10, Esbjerg 1   1  
Anden efterskole 1   1  
Andet 2   3  
Uafklaret 1   1  
         

Gennemførsels-   og frafaldsfrekvens:

I skoleåret 2012-2013 startede 85 elever på Fenskær Efterskole. Da vi som   specialefterskole optager en del meget sårbare unge, er der   risiko for, at frafaldsprocenten bliver højere, end der er på almene   efterskoler. I år har vi optaget en del elever i løbet af skoleåret. En del af   disse elever har haft så store emotionelle vanskeligheder, at de har   måttet stoppe deres forløb på skolen før forventet.

Antal elever ved skolestart: 85

Antal elever ved afslutning af skoleåret: 79

Frafaldsprocent: 7