Statistik 2011-2012

Hvad vælger eleverne efter endt skoleår på   Fenskær Efterskole?

  ANTAL ELEVER I PROCENT  
FENSKÆR EFTERSKOLE 27   32,00%  
FENSKÆR EFTERSKOLE 3U 15   18,20%  
FENSKÆR EFTERSKOLE STU 4   4,80%  
STU ANDET STED 17   20,00%  
EGU 4   4,80%  
VUC 1   1,20%  
CEB, HERNING 2   2,40%  
PRAKTIK 2   2,40%  
PRODUKTIONSSKOLE 4   4,80%  
TEKNISK SKOLE 1   1,20%  
ANDEN EFTERSKOLE 1   1,20%  
ANDET SKOLETILBUD 2   2,40%  
UAFKLARET* 4   4,80%  
         
*   fx sagsbehandling ikke afsluttet på opgørelsestidspunktet


Gennemførsels-   og frafaldsfrekvens:

I   skoleåret 2011-12 startede 93 elever på Fenskær Efterskole.

Som specialefterskole optager vi en del sårbare unge mennesker.

Som   det fremgår af nedenstående, så medfører det en relativ høj

frafaldsprocent.

Antal   elever ved begyndelsen af skoleåret: 93

Antal   elever ved afslutning af skoleåret: 84

Frafaldsprocent: 9,6