Socialpolitik

Vi har tidligere modtaget praktikanter fra det lokale flygtningecenter. De indgår i et arbejdsforhold med vores pedeller eller køkkenleder, timetal aftales med flygtningecentret (efter loven). Det drejer sig altid om personer med anden etnisk baggrund. Vi optager gerne samarbejdet, hvis det bliver aktuelt. 

Vi står til rådighed for fængselsvæsenet, når de har personer som skal afsone med samfundstjeneste.

Vi står til rådighed, når det lokale beskæftigelsesmiljø har behov for praktikpladser/arbejdstræning.

Skolen vil i sin personalepolitik præcisere, at den som arbejdsplads inden for acceptable rammer

1. vil medvirke til at fastholde medarbejdere på skolen, hvis de af
helbredsmæssige årsager får nedsat arbejdsevne.

2. vil analysere sig jævnligt, bl.a. gennem medarbejdersamtaler,
arbejdspladsvurderinger (og eventuelt med konsulentbistand), med henblik
på optimering af arbejdsmiljøet for at kunne give muligheder for ansatte på
særlige vilkår.

3. gennem kontakt til kommunale myndigheder, Jobcentre m.v. vil skabe vished
i disse instanser for, at skolen er interesseret i at tilbyde stillinger til personer

med nedsat erhvervsevne, personer i jobtræning, personer i aktivering o.lign.

4. vil leve op til sin hensigt om at minimum 3,5 pct. af medarbejderne er ansat
på særlige vilkår.
P.t. har vi mere end 3,5 % medarbejdere ansat på særlige vilkår på skolen.