Selvevaluering

 Bestyrelsens selvevaluering i relation til værdigrundlaget 2016/17.

 

Bestyrelsen konklusion på  om skolen har passende fysiske rammer og ansatte, set i forhold til skolens værdigrundlag. 

For at styrke elevernes mulighed for at indgå i forpligtende fællesskaber,er der igangsat etablering og renovering af Caféområde, TV-stue samt aktivitetstorv. Bestyrelsen har konstateret at værkstederne i høj grad lever op til ovenstående. Dog trænger metalværksted til udviddelse og træværksted til renovering. 

Der er stor faglig bredde på personalesiden, hvilket gør os meget fleksible og giver eleverne gode muligheder for en alsidig personlig, social og faglig udvikling.


Bestyrelsens selvevaluering i relation til værdigrundlaget 2015/16.

 

Konklusionen på Bestyrelsens selvevaluering omkring elevsammensætningen og skolens værdigrundlag fik følgende bemærkninger:

  • Eleverne er generelt blevet mere omsorgskrævende

  • Værdigrundlaget kan fortsat rumme den elevgruppe der er indskrevet

  • Ledelsen er i samarbejde med lærerne pålagt at se på strukturen, så den nye elevgruppe kan få maksimal udbytte af efterskoleopholdet.

  • Der skal skabes større sammenhæng i hverdagen

De tiltag Ledelsen og lærerne har iværksat er:

  • Minimering af skift i hverdagen, det er kontaktlærerne der gennemfører den obligatoriske dansk.

  • To gange om ugen er der sat ekstra lærer på i hustimerne.

  • Vi har minimeret alternative uger.

  • Fra næste skoleår vil eleverne kun have tre perioder med mulighed for at ændre i skemaet kontra fire perioder i indeværende år.

  • Lærerne har fået skemalagt tid til at evaluere eleverne samt hjælpe dem med at blive undervisnings parate.