Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Ifølge lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. §2 stk 1 skal skolen oplyse om elevernes overgang til ungdomsuddannelserne.

Statistik 2016-2017        
           
Hvad vælger eleverne efter endt skoleår på Fenskær Efterskole?    
           
           
      antal elever i procent  
Fenskær Efterskole 2.år   20 25  
Fenskær Efterskole 3U   17 21  
Fenskær Efterskole STU   9 11  
STU et andet sted   18 23  
Anden efterskole   2 3  
Produktionsskole   7 9  
Forskole til EGU     2 3  
EGU     1 1  
Træningsbane     1 1  
Praktik     1 1  
Andet     2 3  
           
Gennemførsels- og frafaldsfrekvens:        
           
I skoleåret 2016-2017 startede 89 elever på Fenskær Efterskole.    
Da vi som specialefterskole optager en del meget sårbare unge,     
er der risiko for, at frafaldsprocenten bliver højere, end der er    
på almene efterskoler.         
Vi har i år haft et lidt mindre frafald end tidligere, 13 elever, og har optaget andre elever, 
så vi slutter skoleåret med 80 elever.        
           
Antal elever ved skolestart: 89      
Antal elever ved afslutning af skoleåret: 80      
           
Gennemførselsfrekvens: 85      
Frafaldsfrekvens: 15